Sẽ hết độc quyền trong ngành đường sắt

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ không còn độc quyền khi pháp luật dự định sẽ cấm doanh nghiệp quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia tham gia kinh doanh vận tải đường sắt.

Hạ tầng đường sắt sẽ cho doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế thuê để thu hút vốn đầu tư từ khu vực tư nhân. Ảnh: Anh Quân.
Hạ tầng đường sắt sẽ cho doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế thuê để thu hút
vốn đầu tư từ khu vực tư nhân. Ảnh: Anh Quân.

Theo dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt, doanh nghiệp được giao quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia không được trực tiếp kinh doanh hoặc liên kết, góp vốn với doanh nghiệp khác để kinh doanh vận tải đường sắt trên kết cấu hạ tầng đường sắt mình quản lý.

Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật đều được tham gia kinh doanh vận tải đường sắt, kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải đường sắt mà không bị phân biệt đối xử khi thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư.

Theo dự thảo nghị định này, kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia được cho thuê sử dụng theo hai hình thức: (i) cho thuê để chạy tàu; và (ii) cho thuê sử dụng các mục đích khác (phần công năng dư thừa của các công trình, tiện ích đường sắt như nhà ga, quảng trường ga, nhà kho, bãi hàng, đường cáp thông tin...).

Bộ Giao thông vận tải, cơ quan soạn thảo nghị định này cho rằng, quy định như trên mới tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng (không phân biệt đối xử và chống độc quyền trong việc sử dụng kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư), từ đó huy động nguồn vốn trong xã hội, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

Như vậy, nếu quy định này được thông qua thì tới đây Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chỉ có thể hoặc làm nhiệm vụ quản lý, khai thác hạ tầng đường sắt; hoặc chỉ làm nhiệm vụ kinh doanh vận tải đường sắt. Còn hiện nay, theo Quyết định số 34 (2003) của Thủ tướng Chính phủ, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có nhiêm vụ: “hoạt động kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt…”.
Theo Đá Bàn (TBKTSG)/MTG