Lữ đoàn tên lửa đất đối hải 679 huấn luyện chuyển trạng thái SSCĐ

Xin giới thiệu một số hình ảnh huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn tên lửa bờ 679 Vùng 1 Hải quân.
Lữ đoàn tên lửa đất đối hải 679 huấn luyện chuyển trạng thái SSCĐ
Lữ đoàn 679 là đơn vị tên lửa phòng thủ bờ biển làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trực thuộc Vùng 1 Hải quân. Cùng với duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực theo quy định, đơn vị thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch tác chiến dài hạn, đồng thời tổ chức huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao theo Chỉ thị của Tư lệnh Vùng.
Xe bệ phóng tên lửa vào vị trí thực hành nạp đạn.
Một trong những điểm nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2014 là Lữ đoàn đã hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng theo đúng kế hoạch huấn luyện chiến đấu. Trong đó, đơn vị tiếp tục thực hiện việc phân loại các đối tượng để huấn luyện. Lữ đoàn cũng đã thực hiện tốt nội dung đột phá trong công tác huấn luyện, tập trung huấn luyện cơ bản, bộ đội làm chủ vũ khí trang bị hiện có, huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, sát với tình huống. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ luôn xác định tốt nhiệm vụ huấn luyện trọng tâm. Các kíp chiến đấu đều nắm chắc chức trách chuyên môn, kỹ năng thực hành giỏi, sử dụng thành thạo vũ khí trang bị theo vị trí, chức trách đảm nhiệm, hiệp đồng chặt chẽ và xử lý tốt các tình huống chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Dưới dây là một số hình ảnh huấn luyện tại Lữ đoàn tên lửa bờ 679 Vùng 1 Hải quân.
Cơ động ra vị trí huấn luyện.
Thực hành trên xe nạp đạn tên lửa.
Xe bệ phóng tên lửa vào vị trí thực hành nạp đạn.
Chuẩn bị nạp đạn.
Phân đội trưởng giao nhiệm vụ cho kíp chiến đấu.
Trắc thủ tên lửa cơ động vào vị trí.
Kíp chiến đấu thực hiện kiểm tra tên lửa sau khi nạp đạn.
Sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ.
Kiểm tra, bảo dưỡng khí tài sau giờ huấn luyện.
Theo CƯỜNG ĐÔNG DUY HẢI (Quân đội nhân dân)/PLO