Công bố kết luận đơn tố cáo đối với Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Đăng Bởi  - 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Chiều 23.7, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức công bố Kết luận về kết quả xử lý, xác minh đơn tố cáo của ông Huỳnh Uy Dũng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam đối với ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, liên quan đến khu công nghiệp Sóng Thần 3.
Kết luận của Thanh tra Chính phủ cho thấy, về phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000, theo quy định, thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp thuộc UBND tỉnh Bình Dương thì việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu công nghiệp Sóng Thần 3 chủ yếu điều chỉnh quy mô và mục đích sử dụng đất, tách thành 2 dự án khu công nghiệp và khu đô thị.
Do đó, UBND tỉnh phải xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ trước khi ra quyết định phê duyệt. Quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ, các sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp của Bình Dương và các cơ quan tham mưu của UBND tỉnh chậm giải quyết các đề nghị của Công ty cổ phần Đại Nam; chưa trả lời và giải thích nguyên nhân phê duyệt điều chỉnh quy hoạch bằng văn bản kịp thời theo quy định; đưa ra nội dung kết luận tại các cuộc họp giữa các sở, ngành với công ty cổ phần Đại Nam chưa thống nhất, không đúng quy định với thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp và tham mưu báo cáo với UBND tỉnh chưa kịp thời.
Như vậy, nội dung tố cáo là có cơ sở, trách nhiệm liên quan với thiếu sót, các vi phạm nêu trên thuộc lãnh đạo Sở Xây dựng, các cơ quan và cá nhân liên quan trong quá trình giải quyết công việc chậm, sai quy định; chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với doanh nghiệp.
Việc điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp về quy mô và mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, nhưng UBND tỉnh Bình Dương đã chậm xử lý các thủ tục để xin phép Thủ tướng phê duyệt.
Trách nhiệm này thuộc UBND tỉnh Bình Dương, trực tiếp là ông Nguyễn Hoàng Sơn, nguyên Chủ tịch và ông Trần Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách thời kỳ đó, không liên quan trực tiếp đối với ông Lê Thanh Cung như đơn tố cáo đã nêu.
Thứ hai, đối với việc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu chức năng, Công ty cổ phần Đại Nam lập và trình quy hoạch chi tiết 1/500 khu chức năng thuộc Khu công nghiệp Sóng Thần 3 nhưng chưa được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt là do nội dung, diện tích quy hoạch chưa phù hợp so với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt.
Việc Sở Xây dựng tiếp nhận và xử lý hồ sơ trình duyệt quy hoạch của Công ty cổ phần Đại Nam trong thời gian dài từ năm 2009 đến năm 2013, chưa có văn bản phúc đáp trả lời, hướng dẫn chủ đầu tư quy định về lập phê duyệt quy hoạch, đồng thời chưa báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo là việc làm thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định tại quy chế làm việc của UBND tỉnh.
Như vậy, nội dung tố cáo là có cơ sở và trách nhiệm thuộc lãnh đạo và các đơn vị cá nhân thuộc Sở Xây dựng, không thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh và ông Lê Thanh Cung như đơn tố cáo đã nêu.
Việc chuyển nhượng đất ở trong Khu công nghiệp Sóng Thần 3, các sở, ngành tham mưu trình và UBND tỉnh Bình Dương đã quyết định phê duyệt một số nội dung quản lý sử dụng đất đai không đúng qui định pháp luật, đó là phê duyệt quy hoạch Khu công nghiệp Sóng Thần 3; trong đó có khu ở, xác định nghĩa vụ tài chính về đất, chuyển thời hạn sử dụng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trong Khu công nghiệp từ thuê 50 năm chuyển sang lâu dài. Khi phát hiện sai phạm chưa xử lý kịp thời theo đúng qui định. Trách nhiệm này thuộc lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục thuế, trực tiếp là Chi Cục thuế huyện Tân Uyên (bấy giờ) và lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương thời kỳ phát sinh các sự việc nêu trên.
Về nội dung Công ty cổ phần Đại Nam thực hiện việc thỏa thuận góp vốn đầu tư thực chất là tự phân lô và chuyển nhượng đất nền không đúng quy định khi chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và chưa đầu tư hạ tầng theo đúng tiến độ dự án. Với thực trạng như nêu trên, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Dương đã có nhiều ý kiến chỉ đạo; trong đó ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký văn bản số 3184 “không cho phép chuyển đất ở trong khu công nghiệp dưới bất kỳ hình thức nào”.
Qua kết quả xác minh cho thấy việc ông Lê Thanh Cung ký ban hành văn bản chỉ đạo nêu trên là đúng thẩm quyền, đúng ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và đúng quy định pháp luật. Như vậy, nội dung tố cáo là chưa đủ cơ sở, trách nhiệm thuộc người tố cáo.
Kết luận Thanh tra Chính phủ còn kiến nghị xử lý các nội dung: Về công tác quy hoạch và sử dụng đất đai, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các sở, ngành rà soát việc thực hiện quy hoạch các khu công nghiệp, các khu chức năng trong khu công nghiệp để đánh giá, sớm đề xuất những nội dung cần điều chỉnh trên cơ sở xác định như nhu cầu, quy mô khu đất ở trong khu công nghiệp; trong đó có Khu công nghiệp Sóng Thần 3 để đảm bảo quy hoạch phù hợp sử dụng đất đến năm 2020 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 78 ngày 19/06/2013 của Chính phủ để Thủ tướng xem xét quyết định.
Đồng thời khắc phục ngay các vi phạm, thiếu sót trong việc phê duyệt quy hoạch chuyển thời hạn và cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất ở trong Khu công nghiệp Sóng Thần 3 theo đúng quy định của pháp luật.
Về xử lý trách nhiệm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương thực hiện việc xem xét trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có thiếu sót, vi phạm trong việc phê duyệt quy hoạch 1/2000 và 1/500; quyết định thời hạn sử dụng đất ở lâu dài và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong Khu công nghiệp Sóng Thần 3 và chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ, xử lý việc phân lô bán nền trong Khu công nghiệp Sóng Thần 3.
UBND tỉnh Bình Dương xem xét, đề xuất xử lý đối với việc tố cáo với nội dung chưa đủ cơ sở theo quy định của pháp luật về tố cáo. Thanh tra Chính phủ phối hợp với cơ quan chức năng liên quan xem xét xử lý những nội dung tố cáo chưa đủ cơ sở theo quy định của pháp luật.
Theo TTXVN/MTG