Không đồng tình lập đặc khu kinh tế gang thép Vũng Áng

Bộ Kế hoạch - Đầu tư vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ bày tỏ quan điểm không đồng tình với kiến nghị thành lập đặc khu kinh tế gang thép Vũng Áng của Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS).

Trước đó, nhà đầu tư nước ngoài đã có công văn gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, nêu nhiều kiến nghị, trong đó đáng chú ý là việc thành lập đặc khu kinh tế gang thép Vũng Áng. Theo FHS, mục đích thiết lập đặc khu kinh tế là nhằm xây dựng cảng nước sâu Sơn Dương và đầu tư các ngành công nghiệp liên quan như gang thép, điện... thúc đẩy phát triển công nghiệp. FHS cũng dự thảo sẵn một bản Điều lệ quản lý thiết lập đặc khu kinh tế gang thép Vũng Áng với 10 điều, gửi đến Phó Thủ tướng. Việc quản lý và thiết lập đặc khu được đề xuất thực hiện theo quy định của bản điều lệ này.
Theo dự thảo Điều lệ của Công ty Formosa về quản lý đặc khu kinh tế gang thép, ngoài các ưu đãi công ty được hưởng ở mức cao nhất đối với dự án đầu tư trong khu kinh tế và các ưu đãi khác như đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép, đặc khu còn được áp dụng các quy định ưu đãi đặc thù như: miễn thuế nhập khẩu nguyên vật liệu trong suốt thời gian kinh doanh của dự án; được Chính phủ bảo hộ ngành thép; miễn thuế đối với khoản vay vốn từ các tổ chức tín dụng nước ngoài; kinh doanh tàu lai dắt và đề xuất thành lập Ban quản lý đặc khu trực thuộc Văn phòng Chính phủ và do các bộ trưởng các bộ liên quan tham gia để quản lý đặc khu.
Bộ Kế hoạch - Đầu tư cho rằng, hiện dự án Formosa đang được hưởng ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, các loại thuế, đất đai... áp dụng đối với dự án đầu tư trong khu kinh tế (bao gồm ưu đãi về thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên liệu; vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được). Các kiến nghị khác của công ty áp dụng cho dự án (bảo hộ ngành thép, kinh doanh tàu lai dắt...) đang được các bộ, ngành xem xét giải quyết. Riêng việc Formosa đề nghị hình thành Ban quản lý đặc thù trực thuộc Văn phòng Chính phủ là chưa có tiền lệ và không cần thiết. Bởi vì hiện tại đã có Ban quản lý khu kinh tế Vũng Áng là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giải quyết các vấn đề có liên quan đến triển khai dự án Formosa theo cơ chế “một cửa, tại chỗ”.
Để kịp thời hỗ trợ giải quyết các vướng mắc của công ty, Bộ Kế hoạch - Đầu tư kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Tổ công tác liên ngành Trung ương hỗ trợ dự án Formosa.
ANH THƯ/SGGP