Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng viết blog

Người đứng đầu Chính phủ VN vừa có bài viết trên trang blog thuộc trang web của Diễn đàn Kinh tế thế giới (http://www.weforum.org).
Bài viết được gửi và đăng tải vào dịp hội nghị của WEF về Đông Á, tổ chức tại Philippines ngày 22-5.
Trong bài viết được đăng tải trên mạng xã hội này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mô tả ngắn gọn tình hình đầu tư nước ngoài tại VN và các yếu tố cơ bản để khẳng định đây là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.
Ba yếu tố ấy gồm: VN luôn là một quốc gia ổn định vững chắc về chính trị - xã hội, kinh tế tăng trưởng năng động; đang ở thời kỳ cơ cấu dân số “vàng” với 60% người dân trong độ tuổi lao động, nằm ở trung tâm khu vực Đông Á, là thành viên WTO và tham gia nhiều liên kết kinh tế quốc tế, và đang tích cực đàm phán hiệp định xuyên Thái Bình Dương (TPP); CP luôn cam kết và hành động nhằm tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng.
Trong bài viết này, Thủ tướng cũng thông báo quan điểm của VN ưu tiên nguồn vốn FDI chất lượng cao, như sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, có khả năng tham gia vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. 
Để đạt mục tiêu đó, VN đang tiến hành ba đột phá chiến lược: hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và khung khổ pháp luật; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Nghĩa Nhân (Từ Manila, Philippines)/PLO