Nhân dân Việt Nam cháy bỏng yêu chuộng hòa bình

Việt Nam là đất nước đã kinh qua bao khó khăn, đau khổ của các cuộc chiến tranh chống xâm lược, nên tôi tự tin nói rằng: không ai yêu hòa bình bằng nhân dân Việt Nam; không ai hiểu một cách sâu sắc tổn hại, đau khổ của chiến tranh bằng nhân dân Việt Nam. Vì vậy, chúng ta luôn có ý thức bảo vệ độc lập, chủ quyền của đất nước, giữ gìn hòa bình. Cũng không phải vì chúng ta là nước nhỏ sợ nước lớn, mà vì đạo lý nên Việt Nam bao giờ cũng muốn hòa bình trên toàn thế giới và luôn luôn trân trọng điều đó.

Mới đây, Trung Quốc đã đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, trái với những suy nghĩ, những thương thảo, những vấn đề đã thống nhất trong văn bản trực tiếp, gián tiếp giữa 2 quốc gia. Đó là điều rất đáng tiếc. Việt Nam, với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đã cố gắng làm rõ để cho phía bạn thấy được trách nhiệm cùng với Việt Nam giải quyết những bức xúc, phức tạp không đáng có. Cả 2 bên phải có nhận thức cho đúng, làm rõ trách nhiệm của mình, làm cho nhân dân hiểu rõ hơn đạo lý trong việc tôn trọng độc lập chủ quyền của mỗi nước. Các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc và Việt Nam phải ý thức được trách nhiệm trước lịch sử, trước 2 dân tộc, trước nhân dân 2 nước, trước những thành quả mà 2 nước đã dày công vun đắp; xóa đi những gì không đúng với đường lối của 2 bên, của quá trình đoàn kết, thống nhất giữa 2 nước.
Với tình hình hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đã có lãnh đạo, chỉ đạo trong việc giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa 2 nước, đồng thời cũng thẳng thắn trong những vấn đề đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ độc lập chủ quyền của đất nước. Chúng ta cố gắng giữ gìn để không xảy ra chiến tranh, không để xảy ra đụng độ không cần thiết. Chúng ta kiên quyết bảo vệ độc lập chủ quyền nhưng trên cơ sở tôn trọng nhau. Chúng ta cần cố gắng làm sao để phía Trung Quốc nhận thức được vấn đề này, để lãnh đạo Trung Quốc nhận thức được rằng cần giữ gìn mối quan hệ hữu hảo giữa 2 nước. Đó mới là điều đúng đắn. Tôi muốn nhắc lại điều này, không ở đâu trên thế giới này hiểu được những đau khổ của chiến tranh, của một quốc gia bị xâm lược như Việt Nam. Vì thế, chúng ta đấu tranh, mong muốn Trung Quốc không làm mọi việc căng thẳng thêm. Không gì hơn là phải làm rõ đúng sai, thương lượng, bàn bạc để giải quyết.
Trong xu thế chung hiện nay, bất cứ một quốc gia nào cũng phải có ý thức và đạo lý trong việc tôn trọng luật pháp quốc tế. Đừng nên ỷ rằng mình có sức mạnh về kinh tế, quân sự, cậy nước lớn để làm việc không hay. Các quốc gia đều phải giữ được đạo lý, pháp lý. Phải làm sao để dư luận thế giới hiểu đúng về tình hình hiện nay để góp phần cùng Việt Nam giải quyết vấn đề. Không phải chúng ta cần thế giới bênh vực chúng ta một chiều, mà chúng ta cần sự tôn trọng sự thực, tôn trọng lịch sử để giữ gìn được ổn định, hòa bình ở khu vực. Nếu giữ được hòa bình, ổn định ở biển Đông thì không phải chỉ riêng Việt Nam có lợi mà quyền lợi của cả Trung Quốc, các nước trong khu vực, trên thế giới đều được tôn trọng. Đó là đạo lý mà tất cả các quốc gia phải bảo vệ.
Việc các tầng lớp nhân dân thể hiện lòng yêu nước như vừa qua đã cho thấy, những việc đúng đắn thì chúng ta phải kiên quyết làm, lấy sức dân, lấy chính nghĩa để thắng hung tàn, trí nhân thay cường bạo. Chúng ta bao giờ cũng dùng bài học của tổ tiên ta để lại để bảo vệ chủ quyền đất nước. Sức mạnh của dân tộc là quyết định. Chúng ta đã có bài học của cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, họ hơn ta nhiều lần về sức mạnh vật chất nhưng cuối cùng dân tộc ta vẫn giành được thắng lợi, vì chúng ta có sức mạnh chính nghĩa của toàn dân tộc. Quan trọng là chúng ta phải tiếp tục huy động được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc đó. Các tầng lớp nhân dân, tôn giáo cần phải đồng tâm nhất trí ủng hộ các chủ trương của Đảng, Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền của đất nước. Thông qua chính kiến của mình, chúng ta sẽ làm cho tất cả tầng lớp nhân dân, các dân tộc trên thế giới hiểu đúng bản chất, đúng sự việc để ủng hộ công cuộc bảo vệ chủ quyền của chúng ta.
Tuy nhiên, mong nhân dân ta không làm những việc như ở Bình Dương, Hà Tĩnh vừa qua. Chúng ta không bao giờ cho phép làm những điều sai trái như đập phá tài sản, gây rối trật tự an ninh trong quá trình tuần hành thể hiện lòng yêu nước. Việc làm đó là trái với đạo lý Việt Nam, làm hại đến tình hữu nghị giữa nhân dân 2 nước, làm hại việc xây dựng đất nước. Mọi người dân cần hiểu sâu sắc rằng, Việt Nam đang kêu gọi đầu tư nước ngoài nên những hành động đó là trái pháp luật, không thể dung thứ.
PHẠM THẾ DUYỆT/SGGP