Bộ trưởng Thăng: Thanh tra toàn diện TCT Đường sắt

Ngoài việc Thanh tra toàn diện Tổng công ty đường sắt VN, Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng chỉ đạo, khi làm việc với đường sắt Bộ sẽ không đôn đốc chung nữa mà 'cầm tay chỉ việc', giải quyết thật rốt ráo và cụ thể, cho đến khi hoàn thành, có kết quả cụ thể mới xong.

Chỉ đạo trên được Bộ trưởng  Đinh La Thăng đưa ra trong buổi làm việc với Tổng công ty đường sắt VN giữa tuần qua.
Bộ trưởng, Đinh La Thăng, yêu cầu, thanh tra, đường sắt, Tổng công ty
Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu Thanh tra toàn diện Tổng công ty đường sắt VN.
Bộ trưởng Thăng khẳng định, đường sắt đổi mới là mong muốn của toàn Đảng, toàn dân chứ không chỉ là mong muốn của ngành GTVT. Đổi mới là để phát triển, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, để nâng cao chất lượng dịch vụ đường sắt.
Rất nhiều dự án quan trọng của đường sắt mà lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo từ rất lâu, rất nhiều lần, nhưng Tổng công ty đường sắt triển khai rất chậm, điều này đã khiến 'tư lệnh ngành giao thông' sốt ruột. 
Do vậy, ông chỉ đạo, từ nay mỗi tháng sẽ họp với Tổng Công ty ĐSVN một lần. Một tuần một lần, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông sẽ họp với Tổng Công ty để kiểm điểm hoạt động.
Đặc biệt, ông Thăng nói rõ: Lãnh đạo Bộ khi làm việc với đường sắt sẽ không đôn đốc chung nữa mà 'cầm tay chỉ việc', từng việc một, giải quyết thật rốt ráo và cụ thể, cho đến khi hoàn thành, có kết quả cụ thể mới xong.
Ngoài ra, Bộ trưởng Thăng cũng giao cho Thanh tra Bộ ra quyết định thanh tra toàn diện ĐSVN.
Bộ trưởng, Đinh La Thăng, yêu cầu, thanh tra, đường sắt, Tổng công ty
Bộ GTVT sẽ "cầm tay chỉ việc" Tổng công ty đường sắt VN - (Ảnh: GTVT)
Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng cho rằng, ngành đường sắt cần thực hiện “4 xin” (xin chào, xin cảm ơn, xin lỗi và xin phép) và “4 luôn” (luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu và luôn giúp đỡ).
Bộ trưởng Thăng giao cho Công đoàn GTVT Việt Nam, Đoàn Thanh niên Bộ GTVT trực tiếp làm việc với Công đoàn và Đoàn Thanh niên ĐSVN để triển khai.
Đặc biệt, ông Thăng yêu cầu Đường sắt Việt Nam phải xác định mình là doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Để thay đổi và phát triển, Tổng công ty đường sắt VN phải tiếp tục rà soát lại các Ban, giảm đầu mối để nâng cao hiệu lực, hiệu quả; tổ chức lại bộ máy kế toán và thay đổi phần mềm kế toán; xây dựng kế hoạch, hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện kiểm toán năm 2013, chậm nhất trong tháng 5/2014 phải hoàn thành.
Về giá thành vận tải, Bộ trưởng Đinh La Thăng chỉ đạo Đường sắt Việt Nam xây dựng các định mức đơn giá làm căn cứ để xây dựng giá thành, từ giá thành này để xác định lại giá vé cho hợp lý, chủ động xây dựng các kế hoạch phát triển thị trường; xây dựng luồng hàng, luồng khách.
Trước đó, trong buổi làm việc với ngành đường sắt, vì quá sốt ruột với sự trì trệ, thiếu chủ động trong việc bố trí phương án vận tải hàng hóa cho khách hàng, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ví von ngành đường sắt 'trồng sung rồi ngồi chờ sung rụng', làm việc theo kiểu 'quả trứng - con gà'.

Vũ Điệp/Vietnamnet