Chùm ảnh bắt giữ nhóm đối tượng vượt biên trái phép, cướp súng

Sau khi tìm cách vượt biên trái phép vào Việt Nam, cướp súng tấn công an ninh biên phòng ở cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Quảng Ninh), nhóm đối tượng người Trung Quốc đã bị bắt giữ, bàn giao cho phía bạn.

Chùm ảnh bắt giữ nhóm đối tượng Trung Quốc vượt biên trái phép, bàn giao cho phía Trung Quốc:
vượt biên, cướp súng, biên giới, Trung Quốc, Bắc Phong Sinh, Quảng Ninh

vượt biên, cướp súng, biên giới, Trung Quốc, Bắc Phong Sinh, Quảng Ninh

vượt biên, cướp súng, biên giới, Trung Quốc, Bắc Phong Sinh, Quảng Ninh

vượt biên, cướp súng, biên giới, Trung Quốc, Bắc Phong Sinh, Quảng Ninh

vượt biên, cướp súng, biên giới, Trung Quốc, Bắc Phong Sinh, Quảng Ninh

vượt biên, cướp súng, biên giới, Trung Quốc, Bắc Phong Sinh, Quảng Ninh


vượt biên, cướp súng, biên giới, Trung Quốc, Bắc Phong Sinh, Quảng Ninh

vượt biên, cướp súng, biên giới, Trung Quốc, Bắc Phong Sinh, Quảng Ninh

(Theo Tiền phong)/Vietnamnet