Thông báo đóng blog

Cu Làng Cát xin cảm ơn mọi người mỗi ngày đến với chiếu cát này. Thời gian qua cho chúng ta những trải nghiệm khác biệt với những gì trước đó khi Cu chưa mở blog này. Đó là cảm giác của cá nhân Cu khi được mọi người vào đọc, tương tác, còm men. Đó là cảm giác của yêu thương, chia sẽ và dẫn dắt cảm hứng. 

Nhiều năm qua, Cu Làng Cát trưởng thành lên về mặt học hỏi cũng nhờ blog này.
Nhưng nay vì nhiều việc phía trước, Cu Làng Cát đành nói lời chia tay với bà con ở trang blogspot của google. Bà con yêu quý Cu Làng Cát có thể gặp Cu Làng Cát ở facebook Cu Làng Cát với những stt nho nhỏ mỗi ngày. Xin tạm biệt và cảm ơn mọi người.
Cu Làng Cát