Liên quan đến kết luận thanh tra Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN): Ông Tổng Thanh tra Chính phủ trả lời dân hỏi, bao biện như thế nào?

Báo Người cao tuổi số 9 (1326) ra ngày 15/1/2014 đăng bài “Về kết luận thanh tra Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN): Ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ “cắt giảm” hơn 6.000 tỉ đồng vi phạm”, có nêu văn bản kết luận thanh tra (KLTT) số 2181/KL-TTCP ngày 30/9/2013 do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Ngô Văn Khánh kí đã cắt giảm số tiền EVN vi phạm hơn 6.000 tỉ đồng so với dự thảo  KLTT do Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Sản kí tại văn bản số 2835/TTCP-VI ngày 31/10/2012 báo cáo và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tiếp theo số 12 (1329) ngày 21/1/2014 Báo Người cao tuổi lại đăng bài “Kí kết luận thanh tra, ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng TTCP cắt giảm những khoản gì trong vi phạm của EVN cần xử lí?”. Bài báo nêu rõ vụ việc sai phạm:
+ Số tiền 2.350 tỉ đồng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (Công ty Phả Lại) cho EVN vay bằng với lãi suất ngân hàng (bình quân gần 17%/năm) trong khi đến thời điểm 31/12/2011, Công ty Phả Lại được EVN đứng ra bảo lãnh cho vay số tiền 7.000 tỉ đồng với mức lãi suất chưa đến 2%/năm. Trong khi Giấy chứng nhận ĐKKD do cơ quan thẩm quyền cấp cho Công ty Phả Lại không có chức năng họat động tín dụng và Công ty Phả Lại cũng không được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.
+ Số tiền 3.366 tỉ đồng chênh lệch giữa giá bán buôn điện do EVN tự đặt ra thanh toán với 5 Tổng Công ty Điện lực và giá bán buôn điện do Bộ Công Thương quy định được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và số tiền 165 tỉ đồng chênh lệch giữa phí truyền tải điện do EVN tự quy định thanh toán với Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia và phí truyền tải điện do Bộ Công Thương quy định được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Việc EVN làm trái quy định của pháp luật và được ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng TTCP cắt giảm đã dẫn đến hậu quả là Nhà nước thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp vài trăm tỉ đồng.
Phụ lục của kết luận thanh tra kèm theo văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ 2835/TTCP-V.I ngày 31/10/2012 mà chính ông Tổng TTCP và ông Nguyễn Văn Sản, Phó Tổng TTCP yêu cầu xử lí sai phạm khoảng 7.500 tỉ đồng ở EVN, vậy mà trả lời dân ông cho rằng không sai phạm gì cả.
Phụ lục của kết luận thanh tra kèm theo văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ 2835/TTCP-V.I ngày 31/10/2012 mà chính ông Tổng TTCP và ông Nguyễn Văn Sản, Phó Tổng TTCP yêu cầu xử lí sai phạm khoảng 7.500 tỉ đồng ở EVN, vậy mà trả lời dân ông cho rằng không sai phạm gì cả.
Nay Báo Người cao tuổi thông tin tiếp đến bạn đọc việc ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng TTCP cắt giảm số tiền 112 tỉ đồng mà EVN thu của các đơn vị thành viên trong năm 2011 khi cho các đơn vị này vay lại vốn để thực hiện các dự án nguồn điện với mức phí là 0,2% trên số dư nợ vay như đối với các tổ chức tín dụng trong khi EVN chỉ là một doanh nghiệp Nhà nước, không phải là một tổ chức tín dụng nhưng lại áp dụng tỉ lệ phí vay lại 0,2% mà Bộ Tài chính được phép thu khi cho vay lại vốn ODA được quy định tại Nghị định số 78/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010 của Chính phủ. Việc EVN tự ý đặt ra mức phí này trong khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt EVN chỉ được phép đứng ra bảo lãnh kí hợp đồng cho các đơn vị thành viên vay để thực hiện các dự án đầu tư nguồn điện mà không quy định mức phí cho vay lại EVN đã hưởng. Việc EVN hưởng nguồn thu trái quy định này đã dẫn đến các đơn vị thành viên giảm đi số tiền tương ứng và số tiền này được tính vào tổng mức đầu tư các dự án nguồn điện, được tính vào giá bán điện cho người tiêu dùng khi các dự án điện đưa vào hoạt động thương mại. Đây là một nguyên nhân làm tăng giá điện mà người tiêu dùng phải gánh chịu. Chỉ tính riêng năm 2011 nguồn thu trái quy định này đã là 112 tỉ đồng. Vậy thì tổng số tiền EVN đã thu đối với các đơn vị thành viên trong những năm trước và sau 2011 là bao nhiêu nghìn tỉ đồng để rồi số tiền này được bổ lên đầu người tiêu dùng, đơn vị sản xuất. Dư luận yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lí theo quy định của pháp luật.
Thời gian gần đây,  Báo Người cao tuổi đăng nhiều bài điều tra và nêu những nội dung đơn của cán bộ, đảng viên Vụ I TTCP tố cáo những vi phạm của đảng viên Lê Sĩ Bảy, Phó vụ trưởng Vụ I đã được Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các  cơ quan TW kiểm tra kết luận và kiến nghị Ủy ban Kiểm tra TW, các cơ quan chức năng khác tiếp tục kiểm tra, xử lí những vi phạm đối với đảng viên Lê Sĩ Bảy nhưng không những không bị TTCP xử lí mà còn được Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh kí Quyết định số 3157/QĐ-TTCP ngày 26/12/2013 bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ I. Bức xúc trước việc làm mất dân chủ này, ngày 20/1/2014 đảng viên, Thanh tra viên chính  thuộc  Vụ I TTCP đã kí đơn tố cáo ông Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng TTCP và một số thành viên Ban Cán sự về những việc làm sai trái, vi phạm nguyên tắc Đảng, bao che các sai phạm đối với đảng viên Lê Sĩ Bảy trong việc bổ nhiệm các ngạch Thanh tra, bổ nhiệm Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ I thuộc TTCP, việc nâng lương, chuyển ngạch đối với đảng viên Lê Sĩ Bảy trong thời gian ông này đang có nhiều đơn tố cáo. Mặt khác, Ban Nội chính Trung ương cũng có văn bản số 706-BNCTW ngày 25/12/2013 gửi Tổng TTCP yêu cầu làm rõ những sai phạm của ông Lê Sĩ Bảy. Thách thức lại việc này, ngày 26/12/2013 ông Huỳnh Phong Tranh vội vã kí quyết định số 3157/QĐ-TTCP bổ nhiệm ông Lê Sĩ Bảy làm Vụ trưởng Vụ I TTCP.
Tối ngày 26/1/2014 (Chủ nhật) Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đăng đàn trên VTV1 chuyên mục “Dân hỏi Bộ trưởng trả lời” trước công chúng cho rằng việc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại cho EVN vay số tiền 2.350 tỉ đồng bằng với lãi suất ngân hàng (bình quân gần 17%/năm) là không sai so với quy định của pháp luật. Có lẽ, ông Huỳnh Phong Tranh, người  đứng đầu một cơ quan bảo vệ pháp luật và chống tham nhũng cấp trung ương mà chưa biết đến khoản 1 Điều 9 Luật Doanh nghiệp Nhà nước được ban hành theo Nghị quyết số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội (Khóa XI) quy định “nghĩa vụ của doanh nghiệp là  hoạt động kinh doanh theo đúng ngành nghề đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, bảo đảm điều kiện kinh doanh theo  quy định của pháp luật khi kinh doanh ngành, nghề, kinh doanh có điều kiện” và Điều 8 Luật Các tổ chức tín dụng quy định “chỉ các tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép thì được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng tại Việt Nam… nghiêm cấm các cá nhân, tổ chức không phải là tổ chức tín dụng thực hiện hoạt động ngân hàng”. Điều mà dư luận bức xúc khi ông Tổng TTCP cố tình lẩn tránh ý kiến của nhân dân hỏi tại sao đến thời điểm 31/12/2011, EVN đứng ra bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại vay số tiền trên 7.000 tỉ đồng với mức lãi suất chưa đến 2%/năm  mà lại phải vay lại của chính Công ty này 2.350 tỉ đồng với mức lãi suất bình quân gần 17%/năm?
Đây là sai phạm điển hình Luật Các tổ chức tín dụng, vậy mà ông Huỳnh Phong Tranh khẳng định: “Nội dung về cho vay 2.350 tỉ đồng của Nhiệt điện Phả Lại thì đây là vốn tạm nhàn rỗi của Công ty Nhiệt điện Phả Lại, do vậy, hoạt động này khẳng định không phải là hoạt động tín dụng mà huy động nội lực trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Chúng tôi đã xem xét và thấy rằng không vi phạm pháp luật”. Rõ ràng là ông Tổng Thanh tra Chính phủ bao biện, nói lấy được, cả vú lấp miệng em. Bên A cho bên B vay lãi suất 17% mà bảo không phải là hoạt động tín dụng thì thua rồi?.
Nhóm PVĐT/Người Cao Tuổi