Dự án cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đội 5.000 tỉ đồng do... thời giá

VEC vừa có lý giải việc dự án cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đội giá hơn 5.000 tỉ đồng, theo đó nguyên nhân là do... biến động giá và thay đổi cơ chế...Dự án cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đội 5.000 tỉ đồng do... thời giá

Đội giá là do thời giá
Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa chính thức lên tiếng về kêt luận của Kiểm toán nhà nước về Dự án xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.
Theo đó, dự án được bắt đầu nghiên cứu từ năm 1999 theo Quyết định số 167/QĐ/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc cho phép tiến hành chuẩn bị đầu tư, lập báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án Nâng cấp cải tạo quốc lộ 1A đoạn Cầu Giẽ - Ninh Bình (Km213 - Km265).
Trong quá trình nghiên cứu khả thi dự án, 3 phương án hướng tuyến đã được xem xét gồm: nâng cấp đường hiện tại, xây dựng mới tuyến đường phía Tây và xây dựng mới tuyến phía Đông quốc lộ 1A hiện tại. Qua quá trình so sánh thì phương án xây dựng mới tuyến đường phía Đông quốc lộ 1A là tối ưu nhất vì khối lượng đền bù giải tỏa ít nhất. Dự án cũng được Thủ tướng Chính phủ cho phép miễn lập Báo cáo nghiên cứu Tiền khả thi đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, tại công văn số 159/CP-CN ngày 14.2.2003.
VEC khẳng định "việc lập, thẩm định dự án theo đúng quy định pháp luật".
Cũng theo VEC, việc thu thập số liệu và khảo sát thực địa đã được tiến hành để phục vụ cho so sánh, phân tích lựa chọn phương án tuyến. Ngoài ra, cơ quan tư vấn TEDI còn sử dụng số liệu khảo sát thủy văn, địa chất của một số dự án (quốc lộ 10, quốc lộ 38, quốc lộ 21A, quốc lộ 1A, Đường sắt Bắc Nam..) để hoạch định phương án thiết kế là phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành.
Về việc điều chỉnh dự án và tổng mức đầu tư: Theo VEC, hồ sơ nghiên cứu khả thi của dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với Tổng mức đầu tư là 3.733,3 tỉ đồng (thời giá tháng 8.2004). Tuy nhiên, dự án điều chỉnh được phê duyệt năm 2007 có tổng mức đầu tư là 7.723 tỉ  đồng và năm 2010 là 8.974 tỉ đồng.
VEC lý giải: "Tổng mức đầu tư chủ yếu là do các nguyên nhân cộng thêm lãi suất huy động vốn và thay đổi bất khả kháng (giá vật liệu, giá nhân công, bổ sung khối lượng hạng mục, thể chế chính sách...). Các hạng mục khác tăng là do cơ chế quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước có sự thay đổi, thời điểm lập dự án và thực hiện dự án kéo dài. Trong đó, nguyên nhân gây tăng tổng mức lớn nhất do giải phóng mặt bằng chậm; tăng khối lượng công trình cầu vượt, cống chui theo yêu cầu của địa phương; địa chất, địa mạo diễn biến phức tạp, bất thường; biến động giá bất thường vào thời điểm năm 2007-2008".
Trong quá trình chuẩn bị xây dựng do thay đổi hình thức đầu tư bằng vốn trái phiếu công trình nên dự án đã phải chịu thêm phần lãi suất vay ngân hàng (có lúc lên đến 16%/năm) cùng với những biến động lớn về giá vật liệu, giá nhân công, giá ca máy, thay đổi thể chế chính sách xây dựng của Nhà nước dẫn đến tổng mức đầu tư của dự án đã được duyệt không còn phù hợp với thực tế. 
Vì vậy, dự án đã được điều chỉnh trên cơ sở tuân thủ Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 7.2.2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Về định mức thi công cọc cát và giếng cát, VEC lý giải: Thực tế xây dựng ở nước ta hiện nay, thiết bị công nghệ và trình tự thi công cọc cát, giếng cát là như nhau. Việc thi công cọc cát, giếng cát đều phải trải qua các công đoạn cơ bản như sau: Chuẩn bị mặt bằng, đóng cọc mồi tạo lỗ, xúc đổ cát đến độ sâu thiết kế, bơm nước vào lỗ cọc, rung ống vách, vừa rung vừa nhổ ống vách, hoàn thiện đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Theo Định mức xây dựng cơ bản số 1242/1998/QĐ-BXD ngày 25.11.1998 của Bộ Xây dựng chỉ có định mức AC.24000 - Làm cọc cát bằng phương pháp ép rung, định mức này có mô tả chi tiết công việc giống như các công đoạn thi công đã nêu ở trên và không có tính chất đặc thù riêng cho bất kỳ dự án nào trong công trình giao thông cũng như các lĩnh vực xây dựng cơ bản khác. Do vậy, việc sử dụng định mức AC.24000 để lập dự toán cho các gói thầu phục vụ công tác đấu thầu là phù hợp.
Đối với dự án cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, việc lựa chọn nhà thầu thi công thông qua hình thức đấu thầu cạnh tranh, giá gói thầu được xác định thông qua kết quả đấu thầu, không theo giá trị dự toán do cơ quan tư vấn thiết kế lập được chủ đầu tư phê duyệt. Do đó, không thể nói việc lập dự toán là gây thất thoát.
Nghiêm túc rút kinh nghiệm!
Theo VEC, sau khi nhận được thông báo kết quả kiểm toán, Bộ Giao thông và Vận tải đã tổ chức họp và có Thông báo, giao nhiệm vụ cho Vụ Khoa học công nghệ, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng giao thông công trình chỉ đạo VEC, TEDI làm việc với Bộ Xây dựng để làm rõ cơ sở xây dựng và ban hành định mức thi công cọc cát mã số AC.24000, ban hành kèm theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD, báo cáo Bộ Giao thông và Vận tải để có hướng giải quyết vấn đề định mức giếng cát của dự án Cầu Giẽ - Ninh Bình nói riêng, các dự án xây dựng công trình giao thông nói chung và văn bản số 1059/BGTVT-TC ngày 17.2.2014 chỉ đạo việc thực hiện kết luận kế toán nhà nước.
VEC đã chỉ đạo các đơn vị và tổ chức nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm cho các dự án đang và sẽ triển khai. Ngày 6.2.2014 VEC đã ban hành chỉ thị số 327/CT-VEC ngày 6.2.2014 về việc chấn chỉnh công tác quản lý dự án đầu tư.
Ngày 21.2.2014 VEC đã tổ chức cuộc họp với tất cả các nhà thầu, tư vấn giám sát triển khai công tác kiểm điểm, khắc phục các tồn tại liên quan. VEC đã gửi văn bản tới từng đơn vị về các tồn tại được nêu trong báo cáo kiểm toán và yêu cầu các đơn vị kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan, đồng thời yêu cầu các đơn vị hoàn thành việc khắc phục các tồn tại đã nêu trong báo cáo kiểm toán trước ngày 10.5.2014.
Đối với các sai lệch khác trong công tác nghiệm thu, thanh toán: Dự án được thực hiện trong bối cảnh kinh tế khó khăn, lãi suất vay các ngân hàng tăng cao, để tạo điều kiện cho nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, VEC đã thực hiện tạm ứng, tạm thanh toán một số khối lượng hạng mục cho nhà thầu, các khối lượng thi công được chuẩn xác ở bước hoàn công.
VEC đã giao Ban Quản lý dự án phối hợp với TVGS, các nhà thầu rà soát và đối chiếu lại toàn bộ các khối lượng theo hồ sơ hoàn công để xác định giá trị xây lắp hoàn thành làm cơ sở thanh, quyết toán dự án.
Đối với các kết quả kiểm toán đo đạc hiện trường có sai lệch về độ dày kết cấu nền, mặt đường. Tuy vậy, chỉ xảy ra cục bộ ở một số vị trí, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có ý kiến chỉ đạo chủ đầu tư (VEC) tổ chức mời tư vấn độc lập kiểm định chất lượng công trình xác định chi tiết các khiếm khuyết và xử lý trách nhiệm đúng quy định của pháp luật.
Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải đã có chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình tiếp thu các ý kiến của KTNN, của các cơ quan có liên quan và xử lý nghiêm túc khi có kết luận của tư vấn độc lập.
Ảnh: Mặt đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh VNE