Tỵ bò Ngọ chạy

Nè, như thông lệ mọi năm, cùng tôi làm câu đối tết nhé? Cho ông tổng kết năm cũ, tôi vạch phương hướng cho năm tới.

- Ông khôn quá. Năm Tỵ này chẳng có gì vui, đúng là rắn bò sát đất, kinh tế lẫn đạo đức đều xuống tới đáy… Nhìn tới nhìn lui chẳng mấy ai vui, lâu lâu xã hội lại rộ lên một vụ bạo hành trẻ em, giết người man rợ, tầng lớp nào cũng điêu đứng, ngay cả đại gia cũng phải tháo chạy tán loạn…
- Ông chớ bi quan, tôi thấy có một người có thể được xem là hạnh phúc nhất năm Quý Tỵ: ông Nguyễn Hồng Công, người đào vàng xuyên thế kỷ! Ông Công đã 30 năm đi tìm kho báu của vua Hàm Nghi, và chết khi đang ôm mộng đẹp sắp tìm thấy kho vàng huyền thoại…
- Chà, đúng là hạnh phúc nhất còn gì. Cám ơn ông. Thế thì phải mong sang năm Ngọ ngựa chạy tung trời, cải cách thể chế để kinh tế cất cánh, đất nước bớt đi tham quan ô lại thì dân mình mới thêm người hạnh phúc…
- Chuẩn bị đi, vế đối của tôi là:
Bởi Quý Tỵ rắn bò sát đất, phong hoá suy vi nên tiểu nhân đắc chí, hạnh phúc có mỗi người đào vàng.
- Đối lại đây:
Mơ Giáp Ngọ ngựa chạy tung trời, thể chế cải cách để tham nhũng cùng đường, tan hoang cả bầy nhóm lợi ích.
NGƯỜI GIÀ CHUYỆN/SGTT