Tướng Ngọ với chiến sĩ ngành công an

Hình ảnh Thượng tướng Phạm Qúy Ngọ trong những ngày công tác với chiến sĩ ngành công an.


Phạm Qúy Ngọ, cảnh sát
Phạm Qúy Ngọ, cảnh sát
Phạm Qúy Ngọ, cảnh sát
Phạm Qúy Ngọ, cảnh sát
Phạm Qúy Ngọ, cảnh sát
Phạm Qúy Ngọ, cảnh sát
Phạm Qúy Ngọ, cảnh sát
Đàm Đệ - H.Nhì/Vietnamnet