Tướng Ngọ với chiến sĩ ngành công an

Hình ảnh Thượng tướng Phạm Qúy Ngọ trong những ngày công tác với chiến sĩ ngành công an.


Phạm Qúy Ngọ, cảnh sát
Phạm Qúy Ngọ, cảnh sát
Phạm Qúy Ngọ, cảnh sát
Phạm Qúy Ngọ, cảnh sát
Phạm Qúy Ngọ, cảnh sát
Phạm Qúy Ngọ, cảnh sát
Phạm Qúy Ngọ, cảnh sát
Đàm Đệ - H.Nhì/Vietnamnet

Popular posts from this blog

Những tên làng kỳ lạ nhất VN