Tạm dừng lấy phiếu tín nhiệm trong Quốc hội

Do sửa Nghị quyết 35, tại kỳ họp thứ 7, QH sẽ không tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do QH bầu hoặc phê chuẩn. Việc tiến hành trong các kỳ họp sau sẽ do QH quyết định sau khi sửa đổi xong Nghị quyết.

Đó là ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chốt sau buổi làm việc sáng 21/2 của UBTVQH thảo luận, cho ý kiến về về báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.
tín nhiệm, Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Ảnh: Lê Anh Dũng
Trưởng ban công tác Đại biểu Nguyễn Thị Nương đã có Báo cáo triển khai một số nội dung của thông báo số 149-TB/TW ngày 20/12/2013 của Bộ Chính trị về đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện Quy định số 165-QĐ/TW ngày 18/2/2013 của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm.
Bà Nương cho biết tại khoản 3 của thông báo này (thông báo 149), Bộ Chính trị cho biết sẽ căn cứ ý kiến của Hội nghị Trung ương 9 khóa 11 về việc lấy phiếu để sửa đổi, bổ sung quy định số 165 ngày 18/2/2013 của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm, tiến hành tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh theo quy định của Bộ Chính trị, ban Bí thư tại HN TW 10 khóa 11 QH, tiến hành sửa đổi Nghị quyết 35 ngày 21/11/2012 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.
Với tinh thần đó, ở những nơi cấp ủy chưa tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm thì dừng lấy phiếu tín nhiệm năm 2013 đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị.
QH và HĐND các cấp dừng việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đầu năm 2014 đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn chờ hướng dẫn của Bộ chính trị sau Hội nghị TƯ 9 khóa 11 để thực hiện thống nhất trong thời gian tới.
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho biết sau khi triển khai lấy phiếu tín nhiệm đã có những ý kiến về thời gian lấy phiếu, các mức độ tín nhiệm, hình thức thực hiện, … Nghị quyết 35 còn những ý kiến khác nhau nên UBTVQH thấy rằng cần phải bổ sung sửa đổi 1 số điều trong Nghị quyết này cho phù hợp với tình hình thực tiễn.
Sửa những nội dung nào, lấy phiếu tín nhiệm định kỳ hay trong cả nhiệm kỳ, lấy phiếu 3 bước hay 2 bước? Có chuyển sang bỏ phiếu không, nếu bỏ phiếu thì 2/3 hay quá bán? …là những vấn đề sẽ được trao đổi. 
Do đó, tại kỳ họp thứ 7, QH sẽ không tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do QH bầu hoặc phê chuẩn. UBTVQH sẽ đề nghị Quốc hội việc này và việc tiến hành trong các kỳ họp sau sẽ do QH quyết định sau khi sửa đổi xong Nghị quyết.

Cẩm Quyên/Vietnamnet