Câu chuyện chuyên gia và tờ báo xung kích trong lĩnh vực tiêu dùng

Ngay từ khi mới thành lập (tháng 4.1995), bên cạnh các hoạt động nghiệp vụ của tờ báo như họp toà soạn, giao ban phóng viên… Ở báo Sài Gòn Tiếp Thị người ta còn thấy có một số các cuộc họp khác thường nhưng thường xuyên. Đó là các cuộc họp chuyên gia.

Ảnh: Thu Vân
Ở Sài Gòn Tiếp Thị, họp chuyên gia được tổ chức vào các buổi tối thứ ba và thứ năm hàng tuần. Ngày thứ ba, thường được gọi là họp nhóm chuyên gia già. Buổi họp này tập hợp những chuyên gia kinh tế tên tuổi thời đó như ông Phan Tường Vân, Trần Tô Tử, Nguyễn Văn Sơn, Trần Bá Tước, Nguyễn Đình Mai (trưởng nhóm)… và sau này mở rộng thêm một số người khác như ông Lê Công Giàu, Lê Xuân Khuê…
Riêng nhóm chuyên gia họp ngày thứ năm (còn gọi là họp nhóm chuyên gia marketing), là những người trẻ nhưng đã sớm có tên tuổi và là những người mạnh dạn đưa những lý thuyết mới về marketing áp dụng vào thị trường Việt Nam.
Bằng uy tín của mình, bằng ý thức đưa kiến thức, trình độ của mình phục vụ nền kinh tế, cho sự phát triển của xã hội thông qua tờ Sài Gòn Tiếp Thị, đóng góp của các chuyên gia là không nhỏ.
Điều đáng nói là không phải những người làm ở tờ báo Sài Gòn Tiếp Thị, những phóng viên, biên tập viên là những người tạo ra định hướng cho tờ báo, mà chính là những chuyên gia mới là người làm việc này.
Ông Nguyễn Văn Sơn nhớ lại, ngay khi mới thành lập, việc định ra một hướng đi cho tờ báo đã được ban biên tập mang ra trao đổi với nhóm chuyên gia. Và mọi người xác định ở Việt Nam chưa có một tờ báo chuyên về thị trường, chưa có một tờ báo chuyên hướng dẫn người tiêu dùng thông qua những nhu cầu cơ bản để từ đó kích thích nhu cầu mua sắm, tiêu dùng một cách hợp lý, đúng đắn nhằm thúc đẩy thị trường, thúc đẩy sản xuất và tạo động lực cho sự phát triển của kinh tế hàng hoá…
Từ những phân tích này, mọi người thống nhất Sài Gòn Tiếp Thị phải là tờ báo đầu tiên chuyên về hướng dẫn tiêu dùng một cách có hệ thống cho nhu cầu tiêu dùng ngắn hạn và cả dài hạn. Điều này bước đầu sẽ được thực hiện thông qua hình thức cụ thể, chẳng hạn như quảng bá sản phẩm ở các trung tâm tiêu thụ lớn cũng như nhắm vào người tiêu dùng lớn là Chính phủ và các tổ chức chính phủ để tạo ý thức về sử dụng hàng hoá Việt Nam thông qua khẩu hiệu: Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam.
Từ đó, Sài Gòn Tiếp Thị sẽ đi xa hơn nhằm tập hợp lực lượng sản xuất để các nhà sản xuất có liên quan cùng nhìn về một hướng với tầm nhìn chiến lược là bên cạnh lợi ích riêng còn có lợi ích chung của nền kinh tế, của thị trường nhóm và thông qua đó mở rộng chuỗi phân phối, mở rộng thị trường một cách đồng bộ. Đồng thời các nhà sản xuất có thể thông qua hình thức trao đổi, hợp tác cả về nguyên liệu, sản phẩm để cùng nhau tăng trưởng…
Có thể nói, việc tập hợp kiến thức, kinh nghiệm của các chuyên gia đã biến Sài Gòn Tiếp Thị thành một mũi xung kích của ngành báo chí về lĩnh vực tiêu dùng, tạo ra một làn sóng báo chí về lĩnh vực này mà độc giả đã có thể kiểm chứng.
VINH PHƯƠNG/SGTT