Đưa chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa vào sách giáo khoa

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa giao bộ Giáo dục và đào tạo và các cơ quan nghiên cứu đưa vấn đề Biển Đông và chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa vào sách giáo khoa các cấp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa giao bộ Giáo dục và đào tạo và các cơ quan nghiên cứu đưa vấn đề Biển đông và chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa vào sách giáo khoa các cấp. Ảnh: Hoàng Thùy. 
Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng sau buổi làm việc với hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Đánh giá cao vai trò của hội trong việc phổ biến tri thức lịch sử nhằm giáo dục truyền thống dân tộc, Thủ tướng cũng giao cho hội huy động giới sử học cả nước tham gia biên soạn bộ Quốc sử "Lịch sử Việt Nam"- là bộ sử chính thống của dân tộc trong đó tổng hợp những kết quả nghiên cứu mới nhất của lịch sử Việt Nam.
Thủ tướng đề nghị sớm thành lập Trung tâm tư liệu Biển Đông trực thuộc cục Văn thư lưu trữ nhà nước (bộ Nội vụ). Đồng thời, Thủ tướng cũng giao bộ Giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với bộ Ngoại giao, ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đưa vấn đề Biển Đông và chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa vào sách giáo khoa các cấp học với nội dung, mức độ, phạm vi và hình thức phù hợp khi triển khai xây dựng Đề án Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các nhà sử học cần tích cực tham gia tư vấn, phản biện công trình nghiên cứu lịch sử và văn hóa dân tộc, như sách giáo khoa lịch sử, chương trình môn lịch sử trong trường học, các hoạt động liên quan đến lịch sử, văn hóa Việt Nam.
Đồng thời, nhằm sớm chấn chỉnh những tồn tại, sai sót về nhận thức và trình bày trong việc viết sử nghiệp dư của các ngành nghề, địa phương, cơ quan, dòng họ, Thủ tướng giao viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với bộ Văn hóa, hội Khoa học Lịch sử nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước và hướng dẫn phương pháp sưu tầm, xử lý tư liệu, cũng như cách trình bày viết sử nghiệp dư để bảo đảm tính thống nhất và khoa học.
VNEXPRESS/SGTT