Tổng bí thư: Xử quyết liệt đại án tham nhũng

Làm việc với Ban Nội chính TƯ ngày 23/1 ở Hà Nội, Tổng bí thư nói, sẽ xử lý quyết liệt các vụ án tham nhũng phức tạp, trọng điểm còn đang xử năm 2013, tiếp tục các vụ của 2014. Cán bộ Ban Nội chính phải có dũng khí...

Theo báo cáo của Trưởng Ban Nội chính TƯ Nguyễn Bá Thanh với Tổng bí thư về kết quả hoạt động của Ban sau 1 năm tái lập, là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính TƯ đã chủ động, quyết liệt trong tham mưu, đề xuất để Ban chỉ đạo lựa chọn những khâu yếu, những việc có khó khăn vướng mắc nhất trong công tác phòng chống tham nhũng để đột phá như công tác hoàn thiện thể chế về phòng chống tham nhũng, công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp...
Theo VOV
tổng bí thư, tham nhũng, ban nội chính
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Ban Nội chính là tai mắt, là bộ óc của Đảng trong lĩnh vực nội chính. Ảnh: VOV

Ban cũng tham mưu, giúp Ban chỉ đạo xây dựng, triển khai Kế hoạch và thành lập 7 đoàn công tác liên ngành để kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp; trực tiếp kiểm tra, giám sát tại 70 cơ quan, đơn vị trực thuộc; đề xuất, tham mưu Ban chỉ đạo quyết định lựa chọn 8 vụ án, 2 vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đưa vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Kết luận buổi làm việc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh có thể coi Ban Nội chính là tai mắt, là bộ óc của Đảng trong lĩnh vực nội chính.

Tổng bí thư yêu cầu Ban Nội chính tập trung vào việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những quan điểm định hướng lớn của Đảng về công tác xây dựng pháp luật mà trọng tâm là những đề án liên quan đến lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng; một số chủ trương, chính sách về an ninh quốc gia và phòng, chống tham nhũng; đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án phức tạp, nghiêm trọng.

Ban Nội chính phải thẩm định các đề án, báo cáo của các cơ quan liên quan tới lĩnh vực nội chính trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Cùng với đó, Ban Nội chính hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Cương lĩnh của Đảng và các nghị quyết của TƯ trên lĩnh vực nội chính, xây dựng luật pháp và phòng, chống tham nhũng...

"Phải chú ý cả phòng và chống cả ở TƯ và địa phương; tiếp tục xem xét, xử lý quyết liệt các vụ việc, vụ án tham nhũng phức tạp, trọng điểm còn đang xử năm 2013, tiếp tục các vụ của năm 2014; phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, đề xuất hoặc chủ trì xung quanh xây dựng pháp luật liên quan đến lĩnh vực này" - Tổng bí thư yêu cầu.

Ông cũng nhấn mạnh, cán bộ Ban Nội chính TƯ phải có bản lĩnh, có dũng khí, kiên quyết đấu tranh với cái sai, không khoan nhượng , giữ cho mình trong sạch, liêm chính.

Theo VOV/Vietnamnet