Đổi tên Ngũ Hành Sơn

Cuối năm, sáu ngọn Ngũ Hành Sơn ở Đà Nẵng tổ chức tổng kết. Kim Sơn đầu bảng trịnh trọng tuyên bố:

- Nói chung chúng ta vẫn tiếp tục phát huy tinh thần năm sau cao hơn năm trước. Bất chấp khủng hoảng kinh tế và dân tình khó khăn, sáu ngọn núi đá vôi chúng ta vẫn đảm bảo vai trò biểu tượng cho tất cả những gì nhân gian cần để duy trì sự sống. Tôi, Kim Sơn, là vàng và đá quý. Mộc Sơn tượng trưng cho rừng và tài nguyên lâm sản. Thuỷ Sơn là nước, thứ quý nhất của sự sống. Hoả Sơn gồm hai ngọn, nay không còn đơn thuần là biểu tượng của lửa bếp mà tượng trưng cho điện và gas. Thổ Sơn thì là đất, quan trọng thế nào ai cũng biết rồi…
Nghe đến đó Mộc giơ tay mếu máo:
- Trong khi các bác cứ phì nhiêu béo bở thì em hẩm hiu nhất. Mang danh là “mộc” mà rừng chẳng còn mấy nả! Thôi, cho em đổi tên!
Tất cả gật gù:
- Mộc Sơn nói chí phải, rừng đã không còn thì biết làm biểu tượng cho ai, nhưng chẳng hay bác Mộc muốn đổi tên gì?
Mộc Sơn sau khi móc iPad hí hoáy tra xem ngành nào năm rồi làm ăn khủng nhất, reo lên:
- Cho em đổi tên thành... Petro Sơn! Ngành này nhờ trung thành chiêu bài tăng nhiều giảm ít mà lời gần gấp đôi năm ngoái, sướng chưa!
Kim Sơn đồng ý, nhưng chợt phân vân:
- Thế thì cả nhóm cũng phải đổi tên mất.
- Vì sao?
- Vàng, điện, nước, đất đai, xăng dầu nay đều là thứ độc quyền cả thì dân chịu sao nổi, vậy chúng ta nên đổi tên thành… Ngũ Hành Dân!
NGƯỜI GIÀ CHUYỆN/SGTT