Hòn đá làm thay đổi suy nghĩ

Hòn đá được cưa xẻ chẳng để làm gì ngoài gây bụi mù cả một khu vực. Những vết cắt, cưa vào hòn đá như phô diễn thuần thục sự hơm hĩnh và cả cong queo, méo xệch của một loại hình tư duy "kiến trúc" nhu nhược. 

Nó cũng là chứng nhân đầy ẩn dụ và điển tích mới không dễ dì lấy làm ví dụ nhưng đó là hòn đá có thật sau những gì người ta muốn tạo ra để che đậy điều người ta không muốn nhưng sự che đậy đó bằng hình thể hòn đá ấy đã thực sự là gót chân asin tiêu biểu mà không bút tẩy nào có thể xóa được các đường cắt hèn mọn.
Chính hình ảnh hòn đá đó đã thay đổi cách suy nghĩ của nhiều người một cách căn bản và thậm chí là triệt để. Chính hòn đá đã đẩy tới cho nhiều người giới hạn tư duy khác, và chắc chắn có cách nhìn rất khác so với bản lề trước đây. Cũng chính hòn đá cho thấy rõ kiểu cách hành sự lúng túng và thay đổi hoàn toàn những gì chúng ta đã nghĩ về sự kiện. Hòn đã đã thay đổi tư duy của chúng ta, suy nghĩ của chúng ta, cách nhìn nhận của chúng ta và cách chúng ta có thuộc về, rất căn bản.

Cu Làng Cát