Chúc bà con năm mới an khang

Năm mới Cu Làng Cát chúc bà con an khang. Vương tâm như tuấn mã. Tình thương như ngựa trắng.