Chỉ đâu cũng được

Tối qua các nhà sử học đều chung một giấc mơ kỳ lạ: tất cả cùng bị Đức Thánh Trần triệu tập vào đền:

– Này, các người cho ta hỏi: sử sách có sửa được không?
Các nhà sử học đồng loạt lắc đầu:
– Không thể! Không thể! Nhưng cớ sao Thánh lại hỏi thế?
Đại Thánh thở dài:
– Số là Đại Việt sử ký toàn thư chép rằng khi ta dẫn quân qua đất Thái Bình để chống giặc thì voi chiến sa lầy, ta chỉ gươm xuống sông Hoá mà thề: “Trận này chưa phá xong giặc Nguyên thì không về bến sông này nữa”. Do vậy các pho tượng của ta dù ở đâu cũng được hậu thế đặt chỉ tay ra sông. Có điều ở Tiền Giang thì không như thế, vì năm 1979, một cán bộ lãnh đạo cho rằng để tượng ta đưa mông vào trụ sở làm việc của mình là không tốt nên ta bị xoay 180 độ, phải quay mặt vào bờ…
Một nhà sử học tiếp lời:
– A, chuyện đó thì con biết. Mới đây các quan chức lãnh đạo tỉnh ấy quyết định sửa sai bằng cách cho tượng Ngài quay mặt ra sông, nhưng xéo xéo chừng 15 độ để không… đưa đít vào khu nhà làm việc của tỉnh.
Đức Thánh Trần:
– Đấy đấy! Thành ra các ngươi làm ơn sửa cái đoạn sử viết ta chỉ tay ra sông thành... chỉ đâu cũng được, chứ xoay riết ta chóng mặt lắm!
NGƯỜI GIÀ CHUYỆN/SGTT