30 phút giao chiến Hoàng Sa qua lời kể Phó Đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại

Thời điểm nổ ra hải chiến Hoàng Sa, tháng 1.1974, Phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại là Tư lệnh Hải quân vùng I duyên hải, chịu trách nhiệm bảo vệ vùng duyên hải của Quân khu I, bao gồm quần đảo Hoàng Sa. Ông là người ra lệnh khai hỏa trước hành động lấn tới của hải quân Trung Quốc.30 phút giao chiến Hoàng Sa qua lời kể Phó Đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại


Phước Thiện (Tổng hợp Internet)/Một Thế Giới