Đừng để "thấy có đoàn Việt Nam đến, người ta sợ"!

Theo Bộ Ngoại giao, năm 2013 có khoảng 2.300 đoàn cán bộ của Việt Nam đi công tác nước ngoài. Tính trung bình, mỗi ngày có khoảng 6,3 đoàn đi nước ngoài.

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 23 và 24-12, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết số lượng đoàn cán bộ từ các địa phương và bộ ngành trung ương hằng năm ra nước ngoài công tác rất lớn.
Cụ thể, năm 2013 mặc dù số lượng các đoàn đi nước ngoài có giảm so với năm 2012 nhưng vẫn còn khoảng 2.300 đoàn (năm 2012 có 3.780 đoàn, trung bình một ngày có sáu đoàn đi nước ngoài).
“Các đoàn đi về cơ bản có thúc đẩy tăng cường quan hệ, có hiệu quả, tuy nhiên vẫn còn nhiều đoàn đi ra ngoài chưa hiệu quả, trùng lắp. Và đặc biệt là có một vài vấn đề cứ hỏi đi hỏi lại, làm cho bạn thắc mắc vì sao đoàn trước vừa hỏi thì đoàn sau lại hỏi tương tự”- Phó thủ tướng nói.
Những tưởng các đoàn đi công tác nước ngoài nhiều, tốn kém ngân sách thì sẽ yên tâm về kiến thức hội nhập quốc tế, nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy.
Để đảm bảo hoạt động đối ngoại có hiệu quả, tiết kiệm ngân sách, Bộ trưởng Ngoại giao đề xuất các đoàn đi công tác nước ngoài nên chia sẻ kinh nghiệm học tập.
Trong phần phát biểu kết luận hội nghị, đề cập đến vấn đề nêu trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nói vừa qua lãng phí đã có giảm, nhưng mà đi nước ngoài nhiều quá, đi giao lưu tham quan trong nước chi phí lớn quá, tiếp khách chi phí lớn quá.
“Tôi đề nghị các bộ ngành và địa phương hết sức chú ý, tăng cường quản lý chặt chẽ vấn đề này. Mới đây, tôi dự họp, nghe báo cáo có nước bạn nghe có đoàn Việt Nam đến người ta sợ rồi. Ta phải coi lại cái này, bây giờ có giảm nhưng vẫn còn 2.300 đoàn là quá lớn. Ta hết sức cân nhắc đoàn đi, yêu cầu đi, rồi số lượng người đi phải hết sức chặt chẽ."
"Tôi đề nghị quản lý tốt cái này, Bộ Ngoại giao rà soát lại, cần thiết báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng kiểm soát cái này” - Thủ tướng Chính phủ nói.