Tuần này có thêm 2 Phó Thủ tướng

Tuần này, Quốc hội dành phần lớn thời gian làm việc về nhân sự của Chính phủ, gồm miễn nhiệm Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, phê chuẩn bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng mới.

Sáng nay (11/11), các đại biểu sẽ nghe Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với ông Nguyễn Thiện Nhân và tờ trình về việc tăng số Phó Thủ tướng.
Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý sẽ trình bày báo cáo thẩm tra về việc tăng số Phó Thủ tướng. Tiếp đó, Quốc hội dành thời gian thảo luận tại đoàn đại biểu về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với ông Nguyễn Thiện Nhân và việc tăng số Phó Thủ tướng từ 4 lên 5 người.
Công tác bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với ông Nguyễn Thiện Nhân được tiến hành sau đó một ngày (sáng 12/11).
Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay sau đó.
2 Phó Thủ tướng mới
Quy trình tương tự về xem xét bổ nhiệm các nhân sự giữ chức vụ Phó Thủ tướng mới diễn ra cùng ngày 12/11.
Quốc hội sẽ thảo luận và thông qua nghị quyết về việc tăng số Phó Thủ tướng trước khi nghe tờ trình của Thủ tướng đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức Phó Thủ tướng và tờ trình miễn nhiệm chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đối với ông Vũ Đức Đam.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh, nhân sự, miễn nhiệm, bổ nhiệm
Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam.Ảnh: Lê Anh Dũng
Phương án nhân sự cho chức Phó Thủ tướng (2 người) được Thủ tướng trình là ông Vũ Đức Đam (Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP) và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.
Theo luật định, việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng mới trên được tiến hành sau khi Quốc hội dành thời gian thảo luận về những nhân sự này. Trong trường hợp được Quốc hội phê chuẩn, ông Đam sẽ thôi đảm nhiệm chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP. Trong khi Bộ trưởng Minh sẽ kiêm nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao.
Về trường hợp Bộ trưởng Ngoại giao, ngay tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa này, Thủ tướng đã có tờ trình số 39/TTr-TTg trình Quốc hội phê chuẩn cơ cấu tổ chức Chính phủ và số lượng 4 Phó Thủ tướng.
Tờ trình này của Thủ tướng đã nêu rõ việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo công tác đối ngoại, đồng thời trực tiếp làm Bộ trưởng Ngoại giao là rất cần thiết, nhưng cần có thêm thời gian chuẩn bị, khi có đủ điều kiện sẽ trình Quốc hội xem xét phê chuẩn sau.
Thực hiện nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng đã phân công các Phó Thủ tướng giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo các khối công tác cụ thể, riêng khối công tác đối ngoại do Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo.
Nay (kỳ họp thứ 6) đã đủ điều kiện, Thủ tướng đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ sung thêm 1 Phó Thủ tướng giúp ông theo dõi chỉ đạo công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.
Kết quả bỏ phiếu phê chuẩn bổ nhiệm hai nhân sự trên diễn ra sáng 13/11.
Quốc hội sẽ dành một buổi thảo luận và một buổi phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự mới giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP theo tờ trình của Thủ tướng.

Linh Thư/Vietnamnet