“Trước đây lúc nào em cũng cảm giác đang đeo vật gì đó nặng cả tấn trên người. Giờ em đã trút được 900 cân rồi. Biết thế này, em ra đầu thú sớm hơn”.

 
(Nguồn: ĐVO) /TTVN