Những tiêu cực tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2

Điều tra của PetroTimes, ông Bùi Thế Khanh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 còn có dấu hiệu tiêu cực trong đấu thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế vào năm 2012. 

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2.
Theo đó, ông Khanh đã trích ra 120 triệu đồng từ tiền bồi dưỡng của gói thầu để chia cho các thành viên có liên quan trong xét thầu. Ông Khanh giao cho ông Nguyễn Xuân Nam, Trưởng phòng Vật tư trang thiết bị y tế Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 với số tiền 39 triệu đồng để chia cho các cá nhân có liên quan. Đến tháng 12/2012, Thanh tra Bộ Y tế đã làm việc và ông Khanh đã phải mang trả lại 15 triệu đồng.
Trong buổi làm việc với Đoàn thanh tra của Bộ Y tế, ông Nguyễn Xuân Nam đã giao số tiền trên cho bà N.T.M.H, Thủ quỹ của Bệnh viện số tiền 15 triệu đồng trên. Ông Nam cũng cho rằng, số tiền trên nhận được từ bao thư mà do ông Bình, Phó Giám đốc giao cho trong số 39 triệu đồng đang được nghi vấn tiêu cực trong quá trình đấu thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế. Trong biên bản giao nhận tiền, ông Nam thừa nhận đã giải trình cho Thanh tra Bộ Y tế về vấn đề này.
Tuy nhiên, Tranh tra Bộ Y tế đã không làm rõ số tiền sai phạm này theo đúng quy định của pháp luật. Vụ việc tiếp tục gây bức xúc cho cán bộ nhân viên tại Bệnh viện.
Đến tháng 10/2013, Thanh tra Bộ Y tế đã chuyển vụ tiêu cực này về lại cho chính ông Bùi Thế Khanh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 và Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện làm rõ vấn đề. Đây là điều khiến dư luận tại tỉnh Đồng Nai thắc mắc, vì sao người đang bị tố cáo lại được Thanh tra bộ giao quyết định giải quyết vụ việc cho chính cá nhân ấy!?
Nhóm phóng viên PetroTimes/Petrotimes