Án oan 10 năm: Phải làm rõ việc nhục hình, ép cung ông Chấn

Cả 6 điều tra viên trực tiếp tham gia điều tra, xét hỏi ông Chấn đã giải trình xong và tất cả đều phủ nhận việc nhục hình, ép cung, mớm cung ông Chấn. Như vậy, sự thật chưa được làm sáng tỏ và đây là nhiệm vụ của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Đây là lá đơn kêu oan thứ bao nhiêu của ông Chấn?
Đây là lá đơn kêu oan thứ bao nhiêu của ông Chấn?

 
(Nguồn: ĐS&PL)/TTVN