Xe cấp cứu đi bốc thăm vòng bảng thể thaoChiều 22-2 hàng chục xe cứu thương và biển xanh của các đơn vị y tế trực thuộc sở y tế Quảng Bình rồng rắn về đỗ trong trụ sở sở Y tế tỉnh này, đậu tràn ra cả đường Hồ Xuân Hương, chỉ với một việc làm hết sức vô cảm và lảm nhảm là bốc thăm vòng bảng thể thao quần chúng của các đơn vị này. Đây là điều lạ nhất lịch sử y tế nước Nam ta, dùng xe cứu thương cho công việc bốc thăm. Phó giám đốc sở y tế Quảng Bình, Nguyễn Đức Cường chủ tịch hội thao thể dục thể thao ngành y Quảng Bình lý luận các xe cứu thương, xe biển xanh đi bốc thăm là do các đơn vị sự nghiệp có thu nên họ đưa ...xe đi. Khiếp, thế bệnh viện và các cơ sở y tế và xe cộ đều từ tiền họ làm ra cả chắc?
Không có thuế dân ở trong đó chắc. Một cách trả lời bạt mạng, cổ xúy cho lãng phí xe công. Ngày 25-6-2012 cũng ông Cường hứa với báo chí sẽ chấn chỉnh xe công toàn ngành khi một cán bộ sở y tế cưới con đã trưng dụng hàng chục xe biển xanh của y tế, dán song hỷ đi diễu hành qua các tuyến phố lớn của Đồng Hới, qua cả trụ sở Tỉnh Ủy, UBND tỉnh nửa mới kinh.