Tết khó khăn.


 Một anh bạn đồng nghiệp vừa kể chuyện, anh có người bạn chí cốt làm doanh nghiệp, cuối năm khó khăn phải mượn năm triệu bỏ bao thơ quan hệ. Khó đến nỗi phải mượn chút đỉnh của nhà báo thì quá thương. Anh bạn đồng nghiệp đành chia sẽ ít lươgn thưởng để giúp. Một chuyện khác, của một người anh kể. Cơ quan có một nữ nhân viên, cuối năm phải chở từng lồng gà ở quê ra bán nhằm kiếm chút đỉnh Tết cho con vì cơ quan cũng khó khăn.


Trong ảnh, Cu Làng Cát chụp ở chợ Đồng Hới sáng 7.2 tức 27 Tết, một người già chờ bán cây Mai giá chưa quá một triệu. Cụ nói đã đứng hai ngày rồi vẫn chưa có ai mua. Năm nay, theo cụ nhiều người khó khăn. Năm trước cụ bán một buổi đã có tiền sắm Tết. Nay phải đợi...

Hình ảnh: Tết khó khăn.
Một anh bạn đồng nghiệp vừa kể chuyện, anh có người bạn chí cốt làm doanh nghiệp, cuối năm khó khăn phải mượn năm triệu bỏ bao thơ quan hệ. Khó đến nỗi phải mượn chút đỉnh của nhà báo thì quá thương. Anh bạn đồng nghiệp đành chia sẽ ít lươgn thưởng để giúp. Một chuyện khác, của một người anh kể. Cơ quan có một nữ nhân viên, cuối năm phải chở từng lồng gà ở quê ra bán nhằm kiếm chút đỉnh Tết cho con vì cơ quan cũng khó khăn.
Trong ảnh, Cu Làng Cát chụp ở chợ Đồng Hới sáng 7.2 tức 27 Tết, một người già chờ bán cây Mai giá chưa quá một triệu. Cụ nói đã đứng hai ngày rồi vẫn chưa có ai mua. Năm nay, theo cụ nhiều người khó khăn. Năm trước cụ bán một buổi đã có tiền sắm Tết. Nay phải đợi...
Cu Làng Cát