Lý lịch chi tiết nghị Phước

CLC: Đáng ra không đăng cái này nhưng bạn đọc gửi đường link và nói: "Đăng để ngẫm sự đời". Thì thôi ngẫm thêm cho nó sâu một tí nữa.

LÝ LỊCH CHI TIẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
***************
SƠ YẾU LÝ LỊCH
I.- PHẦN BẢN THÂN
 1. Tên Họ: HOÀNG HỮU PHƯỚC
 2. Ngày & Nơi Sinh: 09-4-1957 tại Sài Gòn
 3. Dân Tộc: Kinh
 4. Tôn Giáo: Không có
 5. Trình độ văn hóa: Thạc Sĩ ngành Kinh Doanh Quốc Tế (MIB)
 6. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Anh văn và Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế
 7. Thành phần gia đình: Nhân viên biên chế nhà nước
 8. Thành phần bản thân: Giáo viên
 9. Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân Anh văn
 10. Sức khỏe: Tốt, không bệnh truyền nhiễm hay di truyền, không dị ứng bất kỳ
 11. Số liên lạc: Email: hhphuoc@yahoo.com Phone: 098-8898-399
II- QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG
A) Chính Quy:
Trước 1975
 1. 1963-1968 : Học sinh Tiểu Học Phan Đình Phùng, Quận 3, Sài Gòn
 2. 1968-1972 : Học sinh Trung Học Nguyễn Bá Tòng Sài Gòn & Gia Định
 3. 1972-1975 : Học sinh Trung Học Tân Việt, Quận 3, Sàigòn
Từ Năm 1975
 1. 1976-1978 : Sinh viên Ban Anh Văn Đại Học Văn Khoa, Tp. HCM
 2. 1978-1981 : Sinh viên Ban Anh Văn Đại Học Tổng Hợp, Tp. HCM
 3. 1982-1988 : Giảng viên biên chế nhà nước bộ môn Anh Văn trường Cao Đẳng Sư Phạm Tp HCM (các môn Văn Chương Anh, Văn Minh Anh, Từ Vựng Học, Luận Văn, Văn Phạm, Biên-Phiên Dịch) kiêm Trợ Lý Thi Đua Khoa Ngoại Ngữ
 4. 1988-1989 : Trưởng Văn Phòng Đại Diện TICO LTD.(Nhật Bản) tại Tp HCM
 5. 1989-1996 : Trợ Lý Trưởng Đại Diện Cimmco International (Ấn Độ) tại Tp HCM
 6. 1996-1999 : Phụ trách Phòng Dịch Vụ Việc Làm, Trung Tâm Cung Ứng Lao Động, Công ty Dịch Vụ Cơ Quan Nước Ngoài FOSCO; Hiệu Trưởng Trường Nghiệp Vụ – Ngoại Ngữ – Tin Học Khai Minh của Công ty Công ty Dịch Vụ Cơ Quan Nước Ngoài FOSCO
 7. 1999-2000 : Giám Đốc Điều Hành American Business College (USA)
 8. 2001-2005 : Giám Đốc Tuyển Dụng và Giám Đốc Nhân Sự Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Manulife (Canada)
 9. Từ 2006 đến nay: Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Doanh Thương Mỹ Á - MYA BizCorp (www.myabiz.biz) 399B Trường Chinh, P14, Tân Bình. (Trong thời gian nửa cuối năm 2009 có kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc lãnh đạo cải thiện và hoàn thiện hệ thống hoạt động và phát triển kinh doanh cho Viện Nghiên Cứu Đào Tạo Quản L‎ý RIMT)
B) Ngoại Khóa: Từ năm 1994
 1. Giảng dạy bộ môn Anh Văn tại Trung Tâm Nghiên Cứu & Dịch Thuật và các Trung Tâm Ngoại Ngữ của Sở Giáo Dục Tp HCM (1982-1993)
 2. Giảng dạy và soạn giáo trình chủ lực các bộ môn Hợp Đồng Kinh Tế Ngoại Thương, Biên Phiên Dịch Kinh Thương tại Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội – chi nhánh Nguyễn Du Sài Gòn (1994-1999)
 3. Giảng dạy bộ môn Anh Văn Thương Mại tại Trung Tâm Điều Phối Đại Học Michigan USA (2000-2002)
 4. Cộng tác viên Công ty Tư Vấn Mỹ DBM về đào tạo và tư vấn doanh nghiệp (2007)
 5. Viết bài về nhân sự, ngôn ngữ Anh, kinh tế, tài chính, xã hội, thương hiệu, kinh doanh trên báo Tuổi Trẻ, Sàigòn Giải Phóng, Sàigòn Tiếp Thị, v.v. (từ 1997 đến nay)
 6. Giảng dạy (và trực tiếp biên soạn tài liệu) hầu hết các chuyên đề về kỹ năng quản trị doanh nghiệp (soft skills) từ 2001 đến nay.
C) Phục Vụ Xã Hội: Từ năm 1989
 1. Thực hiện chuyến xuất khẩu gạo đầu tiên của Việt Nam (1989)
 2. Giúp đàm phán giải quyết sự cố xuất khẩu hạt điều giữa Việt Nam và Ấn Độ, bảo vệ quyền lợi nông dân Việt Nam (1993)
 3. Hỗ trợ thông dịch miễn phí tòa án dân sự Tp HCM trong các phiên xử có yếu tố người nước ngoài mà nguyên đơn là người Việt không có khả năng tài chính (1996-1999)
 4. Thuyết trình tư vấn miễn phí về tìm việc cho sinh viên tốt nghiệp tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên, trường Hành Chánh Thành Phố, và trường Cao Đẳng Kỹ Thuật (1998-2000)
 5. Viết bài xã luận và tư vấn miễn phí thường xuyên trên www.emotino.com (từ 2008)
III.- VĂN BẰNG – CHUYÊN MÔN – NGHIỆP VỤ
A. Văn Bằng:
1) Cử Nhân Anh Văn Đại Học Tổng Hợp
2) Thạc Sĩ Kinh Doanh Quốc Tế Đại Học Curtin
B. Chứng Chỉ:
1) Quản Lý Nhà Nước, Trường Hành Chánh Tp HCM
2) Luật Đầu Tư Nước Ngoài và Luật Xuất Nhập Khẩu, Viện Luật Tp HCM
3) Quản Lý Dự Án, St. Vincent de Paul College, USA
Nguồn blog Nghị Phước