Định nghĩa những con đường làm nên sự nghiệp

Bác N.V. Đức bạn đọc thân thiết của Cu Làng Cát vừa gửi "Định nghĩa những con đường làm nên sự nghiệp" khá hay và tráo phúng nhưng rất thật. Bà con mô có thấy thêm đường mô có sự nghiệp cứ biên thêm

1- Mua quan, bán chức - Mặc sức tung hoành.
2- Chén chú, chén anh -  Mới thành ê kíp.
3- Gặp thời, gặp dịp - Sự nghiệp mảnh mai
4- Đủ đức, đủ tài -  Chông gai, gian khổ.
5- Đường đi thảm đỏ - Con cháu quan trên.
6- Có chí thì nên - Giấc mơ huyền ảo.
7- Dựng xây hoài bão - Nối gót Paven.
8- Đừng có bon chen- Đường ai nấy bước.
Tác giả gửi cu Làng Cát