Việt Nam tập trận quy mô lớn nhất từ sau năm 1975 đến nay


Theo: VTV/Youtube