Đại tá-PGS-TS-NGƯT Trần Đăng Thanh bịa thơ của Lê Bá Dương

Mình đọc bài giảng của đại tá Thanh (ở đây) rất mệt và bực. Và có nhiều người phản biện, phát biểu.
Mình tởm nhất là ổng đọc thơ của bác Lê Bá Dương như này:


“Đỏ lên Thạch Hãn ơi sầu nhé
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm,
Góp tuổi hai mươi thành sóng biếc
Mộ yên bờ bãi mãi ngàn năm”
 
 
Ổng còn bịa ra tên tác giả là Lê Tỉnh Dương.
 
Bác có bài thơ này không phải Lê Tỉnh Dương mà là Lê Bá Dương.
 
Bài bản gốc trên trang của bác Lê Bá Dương (ở đây), xin phép bác Lê Bá Dương chép về đây:
 
Đò lên Thạch Hãn ơi...chèo nhẹ
 
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
 
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
 
Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn nằm.
 
 Đại tá Thanh có đọc thì đọc kỹ, không cứ lê lết chỗ này chỗ kia lại đọc thơ tùm lum, bịa tùm lum là không được. Bịa thế ruồi cũng cười chứ đừng nói người.
 
Cu Làng Cát