Báo Quân đội nhân dân "vặn cổ" dân?

Không rõ báo Quân đội Nhân dân và báo Công an Nhân dân lấy đâu ra thông tin tái phát dịch cúm gia cầm ở Sơn Thủy, Lộc Thủy (Lệ Thủy), An Ninh (Quảng Ninh) mà đăng tin tái dịch ở các địa phương này làm dân quê điêu đứng, chịu không thấu. Suýt chút nữa gần năm chục ngàn con gia cầm mới tái đàn bị vặn cổ.


Tội dân vô cùng, ở vùng ba địa chỉ trên đúng là hai tháng trước có dịch và đã qua dịch, công bố hết dịch, nhưng họp hành thế nào đó, số liệu cũ thành mới nên Quân đội Nhân dân và Hà Nội mới "vặn cổ" dân nuôi gia cầm ở Quảng Bình bằng tin dẫn nguồn ở Cục thú y Trung ương tái dịch.
Riêng Báo Công an Nhân dân không biết gò hàn thế nào lại dẫn nguồn từ Chi cục thú y Quảng Bình nói có "thông báo xác nhận".
Mấy bố mần quả ni, tí chút nữa là gần 50.000 con gia cầm ở ba nơi đó bà con chân lấm tay bùn mới tái đàn bị "vặn cổ". Khổ, làm thân nông dân cũng nỏ yên với mấy tay bịa chuyện.
Rứa nên Chi cục thú y Quảng Bình đòi các báo Quân đội, Công an...đính chính để giúp dân.
Đây là văn bản, không biết các bố có đính chính không? Đính chính đi, dũng cảm đi để dân yêu.
Bạn đọc gửi Cu Làng Cát