Phim hiếm về Trường Sa những năm 80

Nhạc hay da diết, hình ảnh đen trắng về da thịt Việt Nam thiêng liêng vô cùng.

Nguồn: Youtube