Phải hành động thôi!

Sáng qua, không hẹn mà gặp trên các tờ báo TP.HCM rộ lên thông tin tường thuật cuộc tiếp xúc cử tri của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.Không phải là những thông tin công thức, khuôn sáo mà là những nội dung cụ thể, rõ ràng hàm chứa cả bức xúc của cử tri lẫn tâm huyết của người lãnh đạo: “Nếu ai cũng sợ thì tham nhũng càng lộng hành” (Pháp Luật TP.HCM). “Cần người dân nói thẳng và nói một cách trung thực” (SGTT). “Người dân cần mạnh dạn phản ánh tiêu cực” (NLĐ). “Chủ tịch nước: Cử tri cần mạnh dạn phản ánh tiêu cực” (VNE)… Người dân hởi lòng hởi dạ khi được nghe vị nguyên thủ quốc gia thẳng thắn thừa nhận và nhắc nhở: “Chúng tôi cảm thấy rằng sự lãnh đạo của mình có lỗi khi để cho người dân và đảng viên ngại nói ra sự thật nhưng mặt khác thì đảng viên và người dân cũng phải có trách nhiệm của mình nữa, không thể thụ động”.
Không chỉ nhận trách nhiệm chung chung mà Chủ tịch nước còn nói rõ, chỉ tên những thua lỗ, tiêu cực của các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước, những vấn đề trong bổ nhiệm cán bộ sẽ được kiểm điểm xử lý theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Một trong những điểm mới của Nghị quyết 4 lần này là đã chuyển Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng do Tổng Bí thư trực tiếp chỉ đạo. Chủ tịch nước cũng chỉ rõ là “Hội nghị Trung ương 4 có một điểm rất mới được áp dụng, là hằng năm, bên cạnh kiểm điểm sẽ có việc bỏ phiếu tín nhiệm. Những chức vụ do bầu hoặc phê chuẩn sẽ có bỏ phiếu tín nhiệm. Đây là một cơ chế kiểm soát chặt chẽ cán bộ của Đảng và Nhà nước”. Công cuộc chống tham nhũng đã không chỉ là lời hô hào, kêu gọi mà đã được cải tiến về cơ cấu bộ máy và phương thức đấu tranh bằng luật pháp, bằng thiết chế lãnh đạo của Đảng và bộ máy nhà nước pháp quyền. Trong đó vai trò của người dân được nâng cao. Theo Chủ tịch nước, người dân và Nhà nước rất cần “trao đổi” qua lại với nhau để nó sáng rõ những vấn đề còn tồn tại, bức xúc và có một chân lý. Chủ tịch nước đã thôi thúc vận động người dân, cán bộ, đảng viên: “Nên khi có dịp nói thì làm ơn, làm phước nói một cách trung thực, nói rất thẳng, dù lời thật mất lòng. Biết mà không nói là có lỗi rất lớn, nếu là dân thì có lỗi với đất nước, đảng viên thì có lỗi với Đảng. Tất nhiên cuộc sống nó tinh tế lắm, tôi hiểu. Nhưng nếu tất cả chúng ta mà sợ hết thì đất nước sẽ như thế nào, Đảng sẽ ra sao? Không thể được đâu, phải hành động thôi!”.
Có lẽ từ sau Đại hội VI của Đảng đến nay người dân, cán bộ cơ sở mới được nghe lại lãnh đạo cấp cao nhắc nhở động viên hãy nói thẳng, nói thật, nói trung thực. Chính từ thái độ nói thẳng, nói thật, Nghị quyết Đại hội VI đã mở đường đổi mới tạo ra tiền đề cho thành tựu vừa qua. Hy vọng rằng những lời kêu gọi tâm huyết của lãnh đạo hôm nay cùng với những thiết chế mới của Nghị quyết 4 sẽ lọc những tiêu cực, quốc nạn tham nhũng bị đẩy lùi và đưa đất nước đi lên chặn đường phát triển mới.
Khi xưa, cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh mở ra Những việc cần làm ngay; hôm nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhắc nhở: “Phải hành động thôi!”
ANH THƯ