Nhà xuất bản điên

Đọc bài viết về sách "Danh nhân và thời đại": Bịa đặt và xúc phạm" (ở đây) thấy tác giả sách như một kẻ trọc phú học đòi chữ nghĩa, còn nhà xuất bản cho ra lò cuốn sách như một nhà xuất bản điên kiêm tâm thần.

Sách bịa cả chuyện Phan Thanh Giản, sang Paris để ăn chơi, bịa ra chuyện "khi đi sứ nước Pháp về, Phan đã kể cho vua nghe chuyện "đèn lồng treo ngược" (bóng đèn điện). Vua không tin quát tháo và bắt ông làm chiếc đèn như thế. Phan hoảng hốt đi khắp nơi nhưng không tìm được, lo sợ bị vua xử tội đã tự tử. Sau đó hư cấu thêm: "Nhưng may thay chính lúc ấy là lúc Lược sư quân vụ gặp ngay chú bé đi bắt ếch đêm. Thấy vậy chú bé liền nhảy ngay xuống sông sâu cứu được người tự vẫn". Lố bịch hơn: "Tay cậu bé lôi ngay ra một cái đèn pin tự tạo mà chính tay cậu đã làm vẫn thường để đi bắt ếch, bật qua, bật lại, tắt lại, bật qua luôn mấy cái làm cho vị tiến sĩ Lược sư quân vụ thấy thế nhảy bổ lại định giật lấy xem và không quên reo lên:
- Đúng rồi! Đúng rồi! Nó là cái đèn treo ngược, cái đèn treo ngược, cái đèn giữ mạng sống cho ta. Ta mua, cho ta mua một quan chứ năm quan ta cũng mua, mua ngay".
Thế rồi hai tác giả sách là Lê Văn Tiễn-Lê Nam còn gọi nhà soạn tuồng Đào Tấn là "hắn" quả là khinh miệt tiền nhân.
Một bác sĩ mổ hỏng, một bệnh nhân có thể chết,  một cuốn sách như tâm thần, điên loạn như cuốn này sẽ bóp méo các sự thật lịch sử, sẽ đẩy biết bao người chưa hiểu biết hết rơi vào vòng quay suy diễn sẽ khiến họ hỏng hóc tư duy lịch sử cha ông.
Hai tác giả sách đã báng bổ một cách ngu xuẩn về lịch sử một thì nhà xuất bản Đồng Nai với một ê kíp hùng hậu lại xuất bản cuốn sách này càng cho thấy nó được vận hành như một kẻ mù quáng mười, thậm chí phải gọi là điên.

Bất chấp các giá trị đã được định hình, cuốn sách vẫn ra lò với mô típ điên đảo khiến những ai hiểu biết về quá khứ đều cho rằng nó tâm thần quá nặng không thuốc thang nào chữa nổi.
Ngày xưa những người ra sách có danh có tiếng. Ngày nay những kẻ ra sách bỉ ổi như thế này vẫn được in ru?. Cuộc sống đang điên!
Cu Làng Cát