Điện lực "ép" doanh nghiệp sử dụng nhiều điện?!

Điện lực Bố Trạch, Quảng Bình thấy doanh nghiệp sử dụng điện giảm đã có công văn yêu cầu họp để ký thêm phụ lục hợp đồng nhằm ngăn chặn tình trạng non tải. Kiểu cách này chẳng khác nào ép doanh nghiệp sử dụng điện nhiều hơn trong bối cảnh cả nước cần tiết kiệm điện. 


Văn bản trời ơi của điện lực Bố Trạch

Văn bản số 24/GM-ĐLBT-KD có đoạn “Trong thời gian qua, công suất, sản lượng điện sử dụng hàng tháng của quý khách hàng rất ít so với công suất, sản lượng định mức của máy biến áp, dẫn đến tình trạng máy biến áp thường xuyên hoạt động trong tình trạng quá non tải, do đó gây ra một lượng tổn thất không tải lớn trên lưới trung thế do điên lực Bố Trạch quản lý nói riêng và toàn Công ty điện lực Quảng Bình nói chung”. Nhiều doanh nghiệp cho rằng, sản lượng điện của doanh nghiệp sử dụng ghi rõ ở đồng hồ công tơ điện, không thể vì non tải ngoài đồng hồ lại ép doanh nghiệp gánh lấy. Ông Lê Xuân Bách, chủ doanh nghiệp Tràng An (Sơn Trạch, Bố Trạch) cho rằng: “Việc non tải là do điện lực Bố Trạch, doanh nghiệp trong thời buổi khó khăn phải tiết kiệm các chi phí trong đó có tiết kiệm điện là phù hợp với lời kêu gọi tiết kiệm điện của cả nước. Đây là cách ép doanh nghiệp sử dụng điện tăng lên là không công bằng”.
Văn bản trên cũng đòi doanh nghiệp đến họp phải mang theo con dấu. Ơ hay, quan hệ khách hàng, mua bán, sao bên điện lực lại yêu cầu người ta mang theo con dấu?! Rõ là cái ấn độc quyền ưa phang đâu cứ phang.
Đây là văn bản "ép" doanh nghiệp xài điện lạ nhất nước Nam.
Cu Làng Cát