GỬI CHÁU TÔI Ở VĂN GIANG

Thanh Thảo
chú không biết nhà cháu còn giữ được đất
sau trận cưỡng chế này ?

bố chúng mày mất đã lâu, chú chưa có dịp về quê thắp cho bố cháu nén hương
vẫn biết nhà chúng mày khó, chú có gửi chút ít khi cháu xây nhà mới chỉ 8 triệu
ngày đó chú đã nghĩ: làm sao 8 triệu có thể xây được ngôi nhà

“chú ơi, nhưng nhà cháu chỉ quanh năm bám đất”

xây được ngôi nhà, dù 8 triệu, là đã chọn sống và chết ở đó

bây giờ, đất đã mất
chúng mày sống ra sao ?

nhớ ngày xưa khi cha mẹ cháu lấy nhau
chú đã về làng, Văn Giang nghèo nhưng rượu ngon có tiếng
bây giờ, chỉ còn rượu đắng

cháu ơi, nhà chúng mày mất đất ruộng rồi sao ?

“ mất thật rồi chú ơi, mất hết”

có lẽ chỉ còn nước chết
ngay trong ngôi nhà 8 triệu của mình
cháu tôi, quê Văn Giang, Hưng Yên
nhưng cha cháu là anh tôi, quê Quảng Ngãi
24/4/2012
Theo blog Quê Choa