Giấy mời dự cỗ…bốc mộ

          Một quan nhớn sắp về hưu, đang nghĩ kế làm thế nào để kiếm thêm tiền. Ngoài việc ký ký ký để hưởng phần trăm một cách bừa lứa, ông còn nhận lệnh tâm linh từ vợ rằng khu mồ mả của các cụ cần bốc lên, đặt ở cuối nghĩa địa làng mới ăn ra làm nên sau hồi hưu. Khi bốc, cần mời bá quan thật nhiều.          Còn những hai năm về hưu, quan nhớn coi ngày bốc mộ, cho in mười ngàn lẻ một phiếu mời dự cỗ bốc mộ. Cả tỉnh, cả huyện râm ran với giấy mời. Giấy in coche bóng lộn, giá in sang trọng mỗi tấm thiệp dự bốc mộ đến những 50.000 đồng. Tất thảy, phải đi không dưới 50.000 đồng. Nhiều doanh nghiệp không nhận được giấy mời cũng xin lao theo như con thiêu thân. Vì sợ, các dự án đang nằm trên bàn quan nhớn.

          Giấy mời trên mười ngàn, nhưng thực đi bao thơ lại lên đến 50.000 bao thơ. Dày cộm, tiền đếm không xuể.

          Khách khứa toàn dưới quyền quan nhớn, doanh nghiệp nằm trong lòng bàn tay quan nhớn, đến xì xụp ăn, xì xụp uống, xì xụp chúc mừng anh, chúc mừng anh làm ăn tấn tới, mồ yên mả đẹp.

          Hai vợ chồng quan nhớn kiểm bao thơ sau cú đảo mả, tí tửng, tiền thu mấy tỷ, nhẹ hơn bất cứ cú làm ăn nào.

          Tí tởn, nghĩ kế tiếp. Vợ quan nhớn vẻ đường, phải có kỷ niệm 50 ngày bốc mả. Thầy dạy rứa.

          Cỗ 50 ngày bốc mả, linh đình, tiền thu nhiều hơn tiệc đảo mả.

          Rồi tiệc 100 ngày bốc mả, vẫn linh đình vô biên, tiền bạc thu vào rôm rả.

          Vợ quan nhớn hí hứng, vớt qủa chót, kỷ niệm một năm ngày bốc mả, làm thông báo trên truyền hình, trên báo chí địa phương, rồi sai quân gia lính tráng gửi tin nhắn, cho thông báo dấu đỏ, rồi phát thiệp mời màu chót như thiệp vu quy. Chi phí lên những chục tỷ, gọi là khủng nhằm vớt lên không dưới dăm chục tỷ. Đã tính chi ly cặn kẻ rồi. Vợ chồng quan nhớn liệu lo hết rồi, không thể lỗ. Ít nhất là doanh thu đợt kỷ niệm một năm bốc mả này chừng đó tiền vì đợt 100 ngày bốc mả đã lên trược trình 49 tỷ 9 trăm triệu.

          Đến ngày kỷ niệm một năm bốc mả ông bà, nhạc nhén dập dìu từ sáng, đến giờ khai tiệc, chỉ lèo tèo vài người trong họ hàng làng mạc. Khách khứa dưới quyền lỏm tỏm vài ma, doanh nghiệp thì tìm chẳng thấy mống nào.

          Hai vợ chồng quan nhớn thừ người ra. Quan nạt bà, bà cắn quan. Cắn nhau chí chóe một hồi bà hỏi lại quan, thế ông mấy tháng nữa về hưu?

          Quan nói bảy ngày nữa.

          Hèn gì không ai đi. Sao không bảo tôi sớm.

          Quan nói biết gì đâu mà bảo với bao.

Vợ quan than trời: Mả với chả mồ, kỷ với chả niệm. Kỷ niệm là kỷ niệm quyền lực của ông ấy, chứ cái mồ cái mả có uy gì. Mất sạch tiền của tôi chục tỷ đồng rồi. Giời ôi là giời. Mồ mà kiểu vô tích sự này.

          Quan thừ người ra nhưng cũng đủ tỉnh táo tát con vợ một tát trời giáng vì hỗn với mồ mả nhà quan.

Cu Làng Cát