Kiểm điểm Cu Vinh

          Bọ Vinh gọi điện nói câu chữ băng ghi âm chưa sáng tỏ lắm thì rút và xin lỗi. Phải rõ ràng, rõ ràng để bà con còm sĩ tôn trọng. Chữ nghe cứ là như “thằng Vươn”, rồi sau đó phải ghi lại khác, không có chữ “thằng Vươn”.          Cu Sa Thôn mắng Bọ Vinh, mần ăn hấp tấp quá, răng Bọ tra rồi mà hấp tấp rứa bọ hè.

          Bọ cằn nhằn: Phục vụ bà con, vì nóng nòng, vì muốn nhanh chóng nên có sơ suất. Xin được kiểm điểm.

          -Kiểm điểm kiểu răng?

-Kiểm điểm sâu sắc, triệt để, xin hứa với Cu Sa Thôn là từ rày trở đi không như ri, như ri, như ri nữa.

          -Thiệt không?

          -Thiệt chơ, thiệt chơ, thiệt chơ. Bọ nậy hơn Cu Sa Thôn mà nói không thiệt a. Phải thiệt bà con mới tin, chứ dối như quan gian Tiên Lãng ai tin.

          -Cu Sa Thôn chưa tin.

          -Răng rứa, nói Bọ nghe cái hầy.

          -Bọ mần ăn nhiều chà hả quá. Mất uy tín blog.

          -Cái ni Bọ rút kinh nghiệm rồi. Bọ nói thiệt rồi. Bọ thật tình rồi. Bọ hối lỗi rồi. Rút kinh nghiệm nặng nề, rút kinh nghiệm thật thà, rút kinh nghiệm rõ ràng. Cả rút kinh nghiệm xấu hổ.

          -Răng xấu hổ Bọ?

          Là vì mần anh em cũng xin lỗi nhiều, nhiều, tội anh em, thương anh em, yêu anh em. Đáng ra Bọ phải cẩn thận hơn, phải kiểm chứng nữa. Thôi cho bọ rút kinh nghiệm nhé, nhé, nhé.
Thiệt thương Bọ Vinh.

Cu Làng Cát