(HoangSa.org) Quần đảo Hoàng Sa (Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng toàn bộ năm 1974, trong ảnh bạn sẽ thấy rất nhiều công trình, sấn bay đã được xây dựng kiên cố), trong đó có 2 đảo quan trọng nhất đó là đảo Hoàng Sa (Pattle island) và đảo Phú Lâm (Woody island) và hình ảnh đảo Tri Tôn.
Đầu tiên là toàn cảnh quần đảo Hoàng Sa (Paracel Islands)
Đảo Hoàng Sa (Pattle island)