Video clip cười nhăn bụng

Đây là bản video do một độc giả gửi đường dẫn đến. Vui. Xem mà nhịn được cười là khen tài. Một màn biểu diễn của những người vui tính. Cuối tuần thư giãn cái bà con ôi.
Đường đến tiến hóa



Nguồn: Youtube.com