Phim tài liệu VTV: Hoàng Sa trong lòng Tổ quốc

Xem bộ phim Hoàng Sa trong lòng tổ quốc phát từ VTV của điện ảnh quân đội và phim của ông Hồ Cương Quyết đều thấy cái tâm của những người làm phim. Nhưng vì sao phim của ông Hồ Cương Quyết không được phổ biến mà phim này được phổ biến rộng rãi. Xem hết bộ phim thì mới biết rõ. Cu xem phim với tư cách nhìn nội dung, thấy nhiều tư liệu lịch sử, cái tâm của đạo diễn phim dùng âm thanh lồng vào đó sâu xa và dằn vặt cực kỳ. Mời bà con.
Da thị Hoàng Sa bị đánh chiếm toàn bộ năm 1974Nguồn: Youtube.com