Lào Cai ly khai?

Cư dân mạng xác định trang web Lào Cai sửa sang ngày khai sinh tái lập tỉnh từ 10-10 thành ngày 1-10, trùng với ngày quốc khánh Trung Hoa.
Bìa đặc san 20 năm tái lập tỉnh Lào Cai.


          Tôi tin các phản ứng ở các cấp độ đã diễn ra với trang web và ban quản trị trang này cũng như đối với lãnh đạo tỉnh Lào Cai là rất nhiều.
          Nhưng mọi sự vẫn im lặng và không có sự giải thích nào từ tỉnh Lào Cai có đường biên dài với Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa.
          Ngày xưa, những vị quan hoặc vị tướng vì bực triều đình gác mũ từ quan, về quê giấy nghĩa cũng thường im lặng, không giải thích lý do nhưng họ hiệu triệu chính nghĩa với dân và tuyên bố với dân dựng cờ khởi nghĩa để ly khai khỏi sự chuyên quyền của các vua tôi bù nhìn, triều thần nô dịch hoặc đàn áp thẳng tay với người dân.
          Liệu đây là cách mà Lào Cai muốn ly khai? Và nhập vào hệ thống khác của một phiên trấn khác?
          Nếu đây là câu chuyện của 20 năm trước người ta hoàn toàn không tin, nhưng là câu chuyện của thời kinh tế thị trường, người ta tin có những ông quan đầu tỉnh sẵn sàng làm nhiều việc sát rạt cho cả đời giàu sang trong cảnh ô danh. Và người ta cũng hy vọng, Lào Cai không có người như thế.
          Nay không chỉ trang web tỉnh trình ngày 1-10 ra là ngày tái khai sinh Lào Cai mà các ấn phẩm khác từ báo địa phương, truyền hình địa phương, tạp chí riêng của tỉnh và hàng ngàn băng rôn, khẩu hiệu của các cơ quan đoàn thể cũng công nhận ngày đó từ trên xuống dưới.

          Vì sao không có giải thích thoả đáng nào từ phía Lào Cai để xua tan những suy nghĩ khác.
          Chim có tổ, người có tông, ngày tháng năm sinh thế nào được in rõ ràng trên giấy khai sinh, một vùng đất trấn biên lại càng quan trọng hơn với ngày tái khai sinh lại mình, nghĩa là khai thiết lại quê hương mình. Và từ lâu là ngày 10-10 hẳn hoi nhưng sao lại trình ra ngày 1-10 như một cách đính chính thiếu minh bạch, khó biện hộ.
          Người ta vẫn lởn vởn trong đầu, liệu đây có phải cách để ly khai?
Cu Làng Cát