Trận lũ làm 74 người chết

Thấy lại kho hình lũ lịch sử năm 2010 thật tan hoang. Lúc đó anh em đồng nghiệp chụp rất nhiều nhưng không dùng nhiều do đại lễ ngàn năm Thăng Long. Anh em đi làm trong mưa lũ mà ứa nước mắt. Chưa bao giờ Quảng Bình, Hà Tĩnh lũ to đến thế. Nhưng vì đại lễ, các tin bài chỉ đi nhạt về đợt lũ này thôi. Đợt lũ này làm 74 người chết riêng tỉnh Quảng Bình. Xem lại một số hình ảnh để không quên đồng bào mình đã bị chết lũ trong không khí ngàn năm. Một năm giỗ đầu. Có gia đình chết ba người, có đứa con chưa rõ mặt cha, cha cũng bị lũ cuốn. Nhiều bà vợ thành hòn vọng phu.
Ngập cả Phong Nha

Người bên sông Gianh không về được nhà, lo.

Người già bị lũ bủa vây, lo

Trẻ em cũng bị lũ vùi dập, đói

Người đàn ông này bên sông Gianh mất sạch gia sản, đói


Sauu lũ lên nóc nhà, mạ con gặp chắc, mừng mừng tủi tủi


Nhận tiền cứu trợ mệ nói hết đói mua mắm ăn 2 tháng. Mừng đến thơm tiền luôn.


Được ba tạ ló, mất sạch mệ buồn lắm con


Sống 90 tuổi rồi mệ chưa thấy tranạ lụt mô như rứa.

Tân Hoá, Minh Hoá nhiều em không có cả áo quần, lũ cuốn sạch


Lũ lên tới mô cũng thấy chạm nóc

74 người chết riêng tỉnh Quảng Bình, nhiều nhất trong các địa phương có người chết lũ, nhiều người không có hòm, cột xác trên xà nhà, chờ ra lụt mua hòm đi chôn. Trong ảnh một gia đình lượm người thân sau lũ.


Sau lũ tìm cái ăn quay quắt


Trẻ em đói hung


Người già đói rệu rã.

Người phụ  nữ này ở xã Liên Trạch, Bố Trạch, nhà bị lũ cuốn băng, nước rút ra bụi tre tìm được cái tủ không của gia đình sắm mấy năm trước.


Đi mô cũng gặp trẻ em ăn mì tôm vì đó là thứ dễ khỏi đói nhất

Nhiều nơi trẻ em đói meo mặt.


Lũ phá vô biên

Nhiều nơi như trận càn của B52

Kỷ niệm xong một năm về ngàn năm Thăng Long cũng là một năm ngày giỗ đầu những đồng bào chết lũ

Cu Làng Cát