Lòng dân nguội lạnh?

Trung Quốc lên tiếng phản đối Ấn Độ hợp tác khai thác dầu khí với Việt Nam cả ở mặt trận ngoại giao và truyền thông. Huy động lực lượng giáo sư vào cuộc phản đối này một cách ráo riết.
Biển Đông dậy sống trở lại lòng dân nguội lạnh? Ảnh: Tầm nhìn.

          Và hầu hết các blogger đều biết tin qua truyền thông nước ngoài cũng như từ người phát ngôn mới của bộ ngoại giao Việt Nam.
          Các lô 127-128 nói hợp tác với Ấn Độ thuộc bể trầm tích Phú Khánh, hoàn toàn nằm trong thềm lục địa Việt Nam, BBC tiếng Việt nói khu vực này gần với bể Nam Côn Sơn.
          Nhiều ngày nay Trung Quốc lên tiếng mạnh mẽ và phản đối Ấn Độ. Đây là chuyện của Việt Nam với đối tác nước ngoài. Đó cũng là không gian sống của Việt Nam đã định đoạt bằng luật pháp quốc tế.
          Nhưng, dường như, mấy ngày nay, không một ai lên tiếng việc này.
          Phải chăng lòng dân nguội lạnh là hệ quả từ những lần thẳng tay trước đây. Phải chăng, đây là lời ai điếu của lòng yêu nước không được trọn vẹn bay vút qua vòm họng?
          Một sự nguội lạnh đáng sợ.
          Ai đã làm cho sự nguội lạnh này ngự trị?
          Sự đóng băng này ngang với sợ hãi vì đã có ai đó lo?
          Mới chưa đầy 60 ngày mà một sự nguội lạnh đã phủ khắp.
Cu Làng Cát