Truyện tranh thời chống quân bành trướng

Tập truyện tranh này thấy nội dung trong sáng, và cuốn sách cho thấy nền tảng tuyên truyền ngày xưa rất tốt, nay toàn chuyện PR ngược lại. Truyện rút từ trang quansuvn.net

Hết