Sách ẩu: Biển Lăng Cô của Quảng Nam

Tình cờ có được quyển sách Di tích lịch sử văn hoá Việt Nam do Thuỳ Linh-Việt Trinh sưu tầm và tuyển chọn. Đọc vô thấy chán về câu chữ. Sách của NXB Lao Động. In 1000 cuốn, khổ 19x27, lưu chiểu quý III năm 2011.

Bìa cuốn sách
Đội quân bán sách qua điện thoại cung cấp.
          Nhiều tư liệu sai rất nhiều.
Biển Lăng Cô của Quảng Nam

          Ẩu nhất là chuyển biển Lăng Cô của Thừa Thiên Huế vào cho Quảng Nam. Và bài viết đó thể hiện một loạt địa danh Huế là Quảng Nam tất.
Cu Làng Cát