Cận cảnh tổ hợp tên lửa S300 PMU1 của Việt Nam

Đây là những hình ảnh từ triumfvn.multiply.com. Tên lửa S300 có tầm bắn 150km, diệt mục tiêu chính xác
Tướng Phùng Quang Thanh thị sát tổ hợp S300

Bộ phận chỉ huy sẵn sàng chiến đấu

Tầm bắn 150km

Thao diễn chủ động trong mọi tình huống

Diệt mục tiêu chính xác, kiểu ảnh này từng lên lịch treo tường của
Bộ Quốc Phòng và BBC từng có bài viết.

Đây là niềm tự hào của QĐNDVN